خانه / همایش ها و مسابقات در حال اجرا توسط ديگر سازمانها و واحدها

همایش ها و مسابقات در حال اجرا توسط ديگر سازمانها و واحدها

دومین جشنواره و مسابقات کشوری فناوری های نوین در صنعت آب و برق 

عنوان همایش یا مسابقه دومین جشنواره و مسابقات کشوری فناوری های نوین در صنعت آب و برق  واحد یا سازمان برگزار کننده سازمان آب و برق خوزستان در کلان شهر اهواز تاریخ برگزاری ۲۴ تا ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۶ آدرس وب سایت http://www.karuncup.com  

توضیحات بیشتر »

ششمین دوره مسابقات ملی رباتیک آزاد کردستان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

عنوان همایش یا مسابقه ششمین دوره مسابقات ملی رباتیک آزاد کردستان واحد یا سازمان برگزار کننده دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج تاریخ برگزاری آبان ماه ۹۶ آدرس وب سایت http://robo6.iausdj.ac.ir  

توضیحات بیشتر »

جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان :صندوق حمایت از پژوهشگران

عنوان همایش یا مسابقه جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان واحد یا سازمان برگزار کننده صندوق حمایت از پژوهشگران تاریخ برگزاری آبان ماه ۹۶ آدرس وب سایت http://www.ysa-persia  

توضیحات بیشتر »

دومین نمایشگاه بین المللی تخصصی خدمات فنی ، مهندسی و مشاوره ای : محل دائمی نمایشگاههای شهرداری تهران

عنوان همایش یا مسابقه دومین نمایشگاه بین المللی تخصصی خدمات فنی ، مهندسی و مشاوره ای واحد یا سازمان برگزار کننده محل دائمی نمایشگاههای شهرداری تهران تاریخ برگزاری اسفندما ماه ۹۶ آدرس وب سایت http://ices-expo.com  

توضیحات بیشتر »

پنجمین همایش و نمایشگاه HSEو سیستم های امنیتی : شهرداری تهران

عنوان همایش یا مسابقه پنجمین همایش و نمایشگاه HSEو سیستم های امنیتی واحد یا سازمان برگزار کننده شهرداری تهران تاریخ برگزاری آذر ماه ۹۶ آدرس وب سایت http://www.hseco.ir

توضیحات بیشتر »

همایش ملی فناورین های نوین و تاثیر آن بر علوم و جامعه معاصر : واحد دهاقان

عنوان همایش یا مسابقه همایش ملی فناورین های نوین و تاثیر آن بر علوم و جامعه معاصر واحد یا سازمان برگزار کننده واحد دهاقان تاریخ برگزاری اسفند ماه ۹۶ آدرس وب سایت http://confpro.ir/newtecnologies  

توضیحات بیشتر »

چهارمین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس :سازمان هواشناسی

عنوان همایش یا مسابقه چهارمین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس واحد یا سازمان برگزار کننده سازمان هواشناسی تاریخ برگزاری بهمن ماه ۹۶ آدرس وب سایت http://icpgo.irimo.ir  

توضیحات بیشتر »

سومین کنفرانس بین المللی بازی های رایانه ای،فرصت ها و چالشها :دانشگاه اصفهان

عنوان همایش یا مسابقه سومین کنفرانس بین المللی بازی های رایانه ای،فرصت ها و چالشها واحد یا سازمان برگزار کننده دانشگاه اصفهان تاریخ برگزاری بهمن ماه ۹۶ آدرس وب سایت http://cgco2018.ui.ac.ir  

توضیحات بیشتر »

کنگره ۶۰ سال مددکاری اجتماعی در ایران :انجمن مددکاران اجتماعی ایران

عنوان همایش یا مسابقه کنگره ۶۰ سال مددکاری اجتماعی در ایران واحد یا سازمان برگزار کننده انجمن مددکاران اجتماعی ایران تاریخ برگزاری آذر ماه ۹۶ آدرس وب سایت http://socialwork.ir  

توضیحات بیشتر »

اولین همایش ملی تبیین حقوق شهروندی و ابعاد آن از منظر فقه ، حقوق و علوم انسانی :دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

عنوان همایش یا مسابقه اولین همایش ملی تبیین حقوق شهروندی و ابعاد آن از منظر فقه ، حقوق و علوم انسانی واحد یا سازمان برگزار کننده دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج تاریخ برگزاری آذرماه ۹۶ آدرس وب سایت http://conf.isc.gov.ir/dcjlh  

توضیحات بیشتر »