خانه / همایش ها و مسابقات در حال اجرا توسط ديگر سازمانها و واحدها

همایش ها و مسابقات در حال اجرا توسط ديگر سازمانها و واحدها

ششمین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه ، اتاق بازرگانی اصفهان – مهرماه ۱۳۹۷

عنوان همایش یا مسابقه ششمین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه واحد یا سازمان برگزار کننده اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی اصفهان تاریخ برگزاری مهرماه ۱۳۹۷ آدرس وب سایت http://nciai.eccim.com

ادامه نوشته »

سومین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران ، دانشگاه بوعلی سینا- شهریورماه ۹۷

عنوان همایش یا مسابقه سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران واحد یا سازمان برگزار کننده دانشگاه بوعلی سینا تاریخ برگزاری شهریورماه ۹۷ آدرس وب سایت http://7ncmms.ir

ادامه نوشته »

اولین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه صنایع پیشرفته استان گلستان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان شهریورماه ۹۷

عنوان همایش یا مسابقه اولین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه صنایع پیشرفته استان گلستان واحد یا سازمان برگزار کننده دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان تاریخ برگزاری شهریورماه ۹۷ آدرس وب سایت http://www.sm-conf.com

ادامه نوشته »

نهمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد شهریورماه ۹۷

عنوان همایش یا مسابقه نهمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران واحد یا سازمان برگزار کننده دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد تاریخ برگزاری شهریورماه ۹۷ آدرس وب سایت http://iau-gonabad.ac.ir

ادامه نوشته »

همایش ملی تبریز و انقلاب مشروطه ایران ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز مرداد ماه ۹۷

عنوان همایش یا مسابقه همایش ملی تبریز و انقلاب مشروطه ایران واحد یا سازمان برگزار کننده دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تاریخ برگزاری مرداد ماه ۹۷ آدرس وب سایت http://www.iaut.ac.ir

ادامه نوشته »