خانه / همایش ها ، جشنواره ها و مسابقات در حال اجرا توسط ديگر سازمانها و واحدها

همایش ها ، جشنواره ها و مسابقات در حال اجرا توسط ديگر سازمانها و واحدها

اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد علوم فنی مهندسی ،دانشگاه صنعتی اصفهان : خردادماه ۱۳۹۸

عنوان همایش یا جشنواره : اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد علوم فنی مهندسی واحد یا سازمان برگزار کننده : دانشگاه صنعتی اصفهان تاریخ برگزاری همایش : خرداد ماه ۱۳۹۸ آدرس وب سایت همایش: pe-tec.iut.ac.ir

ادامه نوشته »

همایش فرهنگ رضوی – بانوان فرهیخته و نیکوکار ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد: اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

عنوان همایش یا جشنواره : همایش فرهنگ رضوی – بانوان فرهیخته و نیکوکار واحد یا سازمان برگزار کننده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد تاریخ برگزاری همایش : اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ آدرس وب سایت همایش: razavi.iauyazd.ac.ir

ادامه نوشته »

مدرسه و کنفرانس بین المللی نظریه نمایش جبرها ، دانشگاه اصفهان با همکاری مؤسسه سیمپا – فروردین ماه ۱۳۹۸

عنوان همایش یا جشنواره : مدرسه و کنفرانس بین المللی نظریه نمایش جبرها واحد یا سازمان برگزار کننده : دانشگاه اصفهان با همکاری مؤسسه سیمپا تاریخ برگزاری همایش : فروردین ماه ۱۳۹۸ آدرس وب سایت همایش: http://iscra.ui.ac.ir

ادامه نوشته »

دومین کنفرانس بین المللی دانشگاه سبز ، دانشگاه اصفهان با همکاری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری – اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

عنوان همایش یا جشنواره : دومین کنفرانس بین المللی دانشگاه سبز واحد یا سازمان برگزار کننده : دانشگاه اصفهان با همکاری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری تاریخ برگزاری همایش : اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ آدرس وب سایت همایش: http://conf.ui.ac.ir/greenuniversity/fa

ادامه نوشته »

پنجمین همایش ملی زبان شناسی رایانشی ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری انجمن زبان شناسی ایران – آبانماه ۹۸

عنوان همایش یا جشنواره : پنجمین همایش ملی زبان شناسی رایانشی واحد یا سازمان برگزار کننده : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری انجمن زبان شناسی ایران تاریخ برگزاری همایش : آبانماه۱۳۹۸ آدرس وب سایت همایش: https://lsi.ir

ادامه نوشته »

ششمین همایش و جشنواره ملی محیط زیست و بحران های پیش رو ، دانشگاه تهران – اردیبهشت ماه ۹۸

عنوان همایش یا جشنواره : ششمین همایش و جشنواره ملی محیط زیست و بحران های پیش رو واحد یا سازمان برگزار کننده : دانشگاه تهران تاریخ برگزاری همایش : اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ آدرس وب سایت همایش: http://www.envco.ir  

ادامه نوشته »

بیست و هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد با همکاری دبیرخانه دائمی کنفرانس مهندسی برق ، اردیبهشت ماه ۹۸

عنوان همایش یا جشنواره : بیست و هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران واحد یا سازمان برگزار کننده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد با همکاری دبیرخانه دائمی کنفرانس مهندسی برق تاریخ برگزاری همایش : اردیبهشت ماه ۹۸ آدرس وب سایت همایش: icee2019.yazd.ac.ir  

ادامه نوشته »

نهمین مسابقه ملی فناوری نانو ،معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اردیبهشت ماه ۹۸

عنوان همایش یا جشنواره : نهمین مسابقه ملی فناوری نانو واحد یا سازمان برگزار کننده : معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تاریخ برگزاری همایش : اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ آدرس وب سایت همایش: http://edu.nano.ir

ادامه نوشته »

همایش بین المللی آینده جهان در افق ۱۴۱۴ ، موسسه آینده پژوهی جهان اسلام و همکاری دانشگاه تهران ، اردیبهشت ماه ۹۸

عنوان همایش یا جشنواره : همایش بین المللی آینده جهان در افق ۱۴۱۴ واحد یا سازمان برگزار کننده : موسسه آینده پژوهی جهان اسلام و همکاری دانشگاه تهران تاریخ برگزاری همایش : اردیبهشت ماه ۹۸ آدرس وب سایت همایش: http://fiw.ut.ac.ir

ادامه نوشته »