خانه / همایش ها و مسابقات در حال اجرا توسط ديگر سازمانها و واحدها (صفحه 2)

همایش ها و مسابقات در حال اجرا توسط ديگر سازمانها و واحدها

اولین کنفرانس ملی تحولات نوین در مطالعات مالی و حسابداری :دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

عنوان همایش یا مسابقه اولین کنفرانس ملی تحولات نوین در مطالعات مالی و حسابداری واحد یا سازمان برگزار کننده دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه تاریخ برگزاری آبان ماه ۹۶ آدرس وب سایت http://hamayesh.iau-maragheh.ac.ir/afm  

توضیحات بیشتر »

سومین جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت :معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری

عنوان همایش یا مسابقه سومین جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت واحد یا سازمان برگزار کننده معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری تاریخ برگزاری آبان ماه ۹۶ آدرس وب سایت http://www.irandarya.com  

توضیحات بیشتر »

دهمین دوره همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت :انجمن علمی موتور ایران

عنوان همایش یا مسابقه دهمین دوره همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت واحد یا سازمان برگزار کننده انجمن علمی موتور ایران تاریخ برگزاری آبان ماه ۹۶ آدرس وب سایت http://www.ise.org.ir  

توضیحات بیشتر »

بهینه سازی و داده کاوی در مهندسی برق و کامپیوتر :دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفا شهر

عنوان همایش یا مسابقه بهینه سازی و داده کاوی در مهندسی برق و کامپیوتر واحد یا سازمان برگزار کننده دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفا شهر تاریخ برگزاری آبان  ماه ۹۶ آدرس وب سایت http://iausafashahr.ac.ir  

توضیحات بیشتر »

سومین کنفرانس ملی مهندسی مواد،مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی :مجتمع آموزشی فنی و مهندسی اسفراین

عنوان همایش یا مسابقه سومین کنفرانس ملی مهندسی مواد،مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی واحد یا سازمان برگزار کننده مجتمع آموزشی فنی و مهندسی اسفراین تاریخ برگزاری مهر ماه ۹۶ آدرس وب سایت http://conf.isc.gov.ir/mcis96  

توضیحات بیشتر »

سومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق-کامپیوتر و صنایع :مجتمع آموزشی فنی و مهندسی اسفراین

عنوان همایش یا مسابقه سومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق-کامپیوتر و صنایع واحد یا سازمان برگزار کننده مجتمع آموزشی فنی و مهندسی اسفراین تاریخ برگزاری مهر ماه ۹۶ آدرس وب سایت http://conf.isc.gov.ir/ect96/fa  

توضیحات بیشتر »

سومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک،عمران و فناوری های پیشرفته :مجتمع آموزشی فنی و مهندسی اسفراین

عنوان همایش یا مسابقه سومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک،عمران و فناوری های پیشرفته واحد یا سازمان برگزار کننده مجتمع آموزشی فنی و مهندسی اسفراین تاریخ برگزاری مهر ماه ۹۶ آدرس وب سایت http://conf.isc.gov.ir/meeat96/fa  

توضیحات بیشتر »

ششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران : دانشگاه یزد

عنوان همایش یا مسابقه ششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران واحد یا سازمان برگزار کننده دانشگاه یزد تاریخ برگزاری مهر ماه ۹۶ آدرس وب سایت http://6ncnms.ir

توضیحات بیشتر »

پنجمین همایش ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان : شرکت توسعه آزما پارسیان

عنوان همایش یا مسابقه پنجمین همایش ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان واحد یا سازمان برگزار کننده شرکت توسعه آزما پارسیان تاریخ برگزاری مهر ماه ۹۶ آدرس وب سایت http://www.hap-co.org  

توضیحات بیشتر »