خانه / آرشيو اخبار و اطلاعيه (صفحه 2)

آرشيو اخبار و اطلاعيه

همایش ملی ساختمان پایدار و انرژی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان ، دیماه ۱۳۹۷

عنوان همایش یا جشنواره : همایش ملی ساختمان پایدار و انرژی واحد یا سازمان برگزار کننده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان تاریخ برگزاری همایش : دی ماه ۱۳۹۷ آدرس وب سایت همایش: www.iebo.ir

ادامه نوشته »

اولین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی ، دانشگاه تهران – اسفندماه ماه ۱۳۹۷

عنوان همایش یا جشنواره : اولین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی واحد یا سازمان برگزار کننده : دانشگاه تهران تاریخ برگزاری همایش : بهمن ماه ۱۳۹۷ ( به اسفندماه موکول شد) آدرس وب سایت همایش:  www.icocs.ir

ادامه نوشته »

چهارمین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در پیشرفت تربیت بدنی  و ورزش قهرمانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه ، اسفندماه ۱۳۹۷

عنوان همایش یا جشنواره : چهارمین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در پیشرفت تربیت بدنی  و ورزش قهرمانی واحد یا سازمان برگزار کننده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه اسفندماه ۱۳۹۷ آدرس وب سایت همایش: http://conf.mau.ac.ir/smppc2019

ادامه نوشته »

پانزدهمین جشنواره پژوهش فرهنگی سال ، پژوهشگاه فرهنگ ، هنر و ارتباطات – دیماه ۱۳۹۷

عنوان همایش یا جشنواره : پانزدهمین جشنواره پژوهش فرهنگی سال واحد یا سازمان برگزار کننده : پژوهشگاه فرهنگ ، هنر و ارتباطات تاریخ برگزاری همایش : دی ماه ۱۳۹۷ آدرس وب سایت همایش:  www.ricac.ac.ir

ادامه نوشته »

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در نوآوری و فناوری ، پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی – بهمن ماه ۱۳۹۷

عنوان همایش یا جشنواره : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در نوآوری و فناوری واحد یا سازمان برگزار کننده : پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی تاریخ برگزاری همایش : بهمن ماه ۱۳۹۷ آدرس وب سایت همایش: http://icrit2018.ir

ادامه نوشته »

چهارمین جشنواره ملی ایده ها و فرصت ها * با محوریت کارآفرینی آجتماعی * معاون اجتماعی دادگستری استان اصفهان – بهمن ماه ۹۷

عنوان همایش یا جشنواره : چهارمین جشنواره ملی ایده ها و فرصت ها * با محوریت کارآفرینی آجتماعی * واحد یا سازمان برگزار کننده : معاون اجتماعی دادگستری استان اصفهان تاریخ برگزاری همایش : بهمن ماه۱۳۹۷ آدرس وب سایت همایش: http://www.festivalidea.ir

ادامه نوشته »

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای مدیریت و علوم انسانی در ایران، دانشگاه تهران ، آذرماه ۹۷

عنوان همایش یا جشنواره : چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای مدیریت و علوم انسانی در ایران واحد یا سازمان برگزار کننده : دانشگاه تهران تاریخ برگزاری همایش : آذر ماه ۱۳۹۷ آدرس وب سایت همایش: www.4icmhsr.com 

ادامه نوشته »

نوزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیرمخرب ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اسفندماه ۹۷

عنوان همایش یا جشنواره : نوزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیرمخرب واحد یا سازمان برگزار کننده : دانشگاه صنعتی مالک اشتر تاریخ برگزاری همایش : اسفندماه ۱۳۹۷ آدرس وب سایت همایش: http://www.iwnt.com/19conf 

ادامه نوشته »

دومین همایش ملی پیشرانه های دریایی کشور، دانشگاه صنعتی شریف با همکاری ارگان های دریایی کشور اسفندماه ۹۷

عنوان همایش یا جشنواره : دومین همایش ملی پیشرانه های دریایی کشور واحد یا سازمان برگزار کننده : دانشگاه صنعتی شریف با همکاری ارگان های دریایی کشور تاریخ برگزاری همایش : اسفندماه ۱۳۹۷ آدرس وب سایت همایش: http://www.mpropulsionc.ir i

ادامه نوشته »