خانه / آرشيو اخبار و اطلاعيه (صفحه 4)

آرشيو اخبار و اطلاعيه

لیست دروس حذف شده قبل از حذف و اضافه نیمسال اول ۹۷-۹۶

  لیست دروس حذف کلاس شده نیمسال اول ۹۷-۹۶( قبل از حذف واضافه) تذکر مهم: دانشجویان گرامی توجه نمایند در صورتیکه دروس حذفی جزء دروس انتخابی آنان می باشد ، موظفند در حذف و اضافه در زمان مقرر شرکت نموده و به جای دروس حذف کلاس ، درس یا دروس جایگزین را انتخاب نمایند گروه آموزشی شماره درس گروه نام دروس حذف کلاس نظری عملی دروس عمومی ۴۰۰۴۰۶ ۲۴ ورزش ۱ ۰ ۱ دروس عمومی ۴۰۱۰۰۹ ۱ زبان پیش دانشگاهی ۲ ۰ دروس عمومی ۴۰۰۳۴۰ ۳ ادبیات فارسی ۳ ۰ …

ادامه نوشته »

همایش ملی فناورین های نوین و تاثیر آن بر علوم و جامعه معاصر : واحد دهاقان

عنوان همایش یا مسابقه همایش ملی فناورین های نوین و تاثیر آن بر علوم و جامعه معاصر واحد یا سازمان برگزار کننده واحد دهاقان تاریخ برگزاری اسفند ماه ۹۶ آدرس وب سایت http://confpro.ir/newtecnologies  

ادامه نوشته »

چهارمین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس :سازمان هواشناسی

عنوان همایش یا مسابقه چهارمین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس واحد یا سازمان برگزار کننده سازمان هواشناسی تاریخ برگزاری بهمن ماه ۹۶ آدرس وب سایت http://icpgo.irimo.ir  

ادامه نوشته »

سومین کنفرانس بین المللی بازی های رایانه ای،فرصت ها و چالشها :دانشگاه اصفهان

عنوان همایش یا مسابقه سومین کنفرانس بین المللی بازی های رایانه ای،فرصت ها و چالشها واحد یا سازمان برگزار کننده دانشگاه اصفهان تاریخ برگزاری بهمن ماه ۹۶ آدرس وب سایت http://cgco2018.ui.ac.ir  

ادامه نوشته »

اولین همایش ملی تبیین حقوق شهروندی و ابعاد آن از منظر فقه ، حقوق و علوم انسانی :دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

عنوان همایش یا مسابقه اولین همایش ملی تبیین حقوق شهروندی و ابعاد آن از منظر فقه ، حقوق و علوم انسانی واحد یا سازمان برگزار کننده دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج تاریخ برگزاری آذرماه ۹۶ آدرس وب سایت http://conf.isc.gov.ir/dcjlh  

ادامه نوشته »

اولین کنفرانس ملی تحولات نوین در مطالعات مالی و حسابداری :دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

عنوان همایش یا مسابقه اولین کنفرانس ملی تحولات نوین در مطالعات مالی و حسابداری واحد یا سازمان برگزار کننده دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه تاریخ برگزاری آبان ماه ۹۶ آدرس وب سایت http://hamayesh.iau-maragheh.ac.ir/afm  

ادامه نوشته »

سومین جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت :معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری

عنوان همایش یا مسابقه سومین جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت واحد یا سازمان برگزار کننده معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری تاریخ برگزاری آبان ماه ۹۶ آدرس وب سایت http://www.irandarya.com  

ادامه نوشته »

دهمین دوره همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت :انجمن علمی موتور ایران

عنوان همایش یا مسابقه دهمین دوره همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت واحد یا سازمان برگزار کننده انجمن علمی موتور ایران تاریخ برگزاری آبان ماه ۹۶ آدرس وب سایت http://www.ise.org.ir  

ادامه نوشته »

بهینه سازی و داده کاوی در مهندسی برق و کامپیوتر :دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفا شهر

عنوان همایش یا مسابقه بهینه سازی و داده کاوی در مهندسی برق و کامپیوتر واحد یا سازمان برگزار کننده دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفا شهر تاریخ برگزاری آبان  ماه ۹۶ آدرس وب سایت http://iausafashahr.ac.ir  

ادامه نوشته »