خانه / آرشيو اخبار و اطلاعيه (صفحه 5)

آرشيو اخبار و اطلاعيه

سومین کنفرانس بین المللی بازی های رایانه ای،فرصت ها و چالشها :دانشگاه اصفهان

عنوان همایش یا مسابقه سومین کنفرانس بین المللی بازی های رایانه ای،فرصت ها و چالشها واحد یا سازمان برگزار کننده دانشگاه اصفهان تاریخ برگزاری بهمن ماه ۹۶ آدرس وب سایت http://cgco2018.ui.ac.ir  

ادامه نوشته »

اولین همایش ملی تبیین حقوق شهروندی و ابعاد آن از منظر فقه ، حقوق و علوم انسانی :دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

عنوان همایش یا مسابقه اولین همایش ملی تبیین حقوق شهروندی و ابعاد آن از منظر فقه ، حقوق و علوم انسانی واحد یا سازمان برگزار کننده دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج تاریخ برگزاری آذرماه ۹۶ آدرس وب سایت http://conf.isc.gov.ir/dcjlh  

ادامه نوشته »

اولین کنفرانس ملی تحولات نوین در مطالعات مالی و حسابداری :دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

عنوان همایش یا مسابقه اولین کنفرانس ملی تحولات نوین در مطالعات مالی و حسابداری واحد یا سازمان برگزار کننده دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه تاریخ برگزاری آبان ماه ۹۶ آدرس وب سایت http://hamayesh.iau-maragheh.ac.ir/afm  

ادامه نوشته »

سومین جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت :معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری

عنوان همایش یا مسابقه سومین جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت واحد یا سازمان برگزار کننده معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری تاریخ برگزاری آبان ماه ۹۶ آدرس وب سایت http://www.irandarya.com  

ادامه نوشته »

دهمین دوره همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت :انجمن علمی موتور ایران

عنوان همایش یا مسابقه دهمین دوره همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت واحد یا سازمان برگزار کننده انجمن علمی موتور ایران تاریخ برگزاری آبان ماه ۹۶ آدرس وب سایت http://www.ise.org.ir  

ادامه نوشته »

بهینه سازی و داده کاوی در مهندسی برق و کامپیوتر :دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفا شهر

عنوان همایش یا مسابقه بهینه سازی و داده کاوی در مهندسی برق و کامپیوتر واحد یا سازمان برگزار کننده دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفا شهر تاریخ برگزاری آبان  ماه ۹۶ آدرس وب سایت http://iausafashahr.ac.ir  

ادامه نوشته »

سومین کنفرانس ملی مهندسی مواد،مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی :مجتمع آموزشی فنی و مهندسی اسفراین

عنوان همایش یا مسابقه سومین کنفرانس ملی مهندسی مواد،مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی واحد یا سازمان برگزار کننده مجتمع آموزشی فنی و مهندسی اسفراین تاریخ برگزاری مهر ماه ۹۶ آدرس وب سایت http://conf.isc.gov.ir/mcis96  

ادامه نوشته »

سومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق-کامپیوتر و صنایع :مجتمع آموزشی فنی و مهندسی اسفراین

عنوان همایش یا مسابقه سومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق-کامپیوتر و صنایع واحد یا سازمان برگزار کننده مجتمع آموزشی فنی و مهندسی اسفراین تاریخ برگزاری مهر ماه ۹۶ آدرس وب سایت http://conf.isc.gov.ir/ect96/fa  

ادامه نوشته »

سومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک،عمران و فناوری های پیشرفته :مجتمع آموزشی فنی و مهندسی اسفراین

عنوان همایش یا مسابقه سومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک،عمران و فناوری های پیشرفته واحد یا سازمان برگزار کننده مجتمع آموزشی فنی و مهندسی اسفراین تاریخ برگزاری مهر ماه ۹۶ آدرس وب سایت http://conf.isc.gov.ir/meeat96/fa  

ادامه نوشته »