تماس با دانشگاه : 14-33660011-031    فاکس : 33660088-031
17:33 یکشنبه 1400/09/14
Language : FA |
خانه / خدمات دانشگاه مجازی

خدمات دانشگاه مجازی

خدمات آموزش مجازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

خدمات آموزش مجازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر سامانه امور آموزشی (آموزشیار) سامانه قدیمی آموزشی و مالی سامانه امور پژوهشی (پژوهشیار) سامانه آموزش مجازی دانا سامانه اختصاصی اعضای هیات علمی دفتر هدایت تحصیلی و پذیرش دانشجو سامانه مرکز آموزش های مهارتی و کاربردی سامانه آنلاین دوره های نظام مهندسی  

ادامه نوشته »