خانه / همایش ها و مسابقات در حال اجرا توسط ديگر سازمانها و واحدها / پنجمین همایش ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان : شرکت توسعه آزما پارسیان

پنجمین همایش ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان : شرکت توسعه آزما پارسیان

عنوان همایش یا مسابقه

پنجمین همایش ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان

واحد یا سازمان برگزار کننده

شرکت توسعه آزما پارسیان

تاریخ برگزاری

مهر ماه ۹۶

آدرس وب سایت

http://www.hap-co.org