خانه / همایش ها و مسابقات در حال اجرا توسط ديگر سازمانها و واحدها / ششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران : دانشگاه یزد

ششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران : دانشگاه یزد

عنوان همایش یا مسابقه

ششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران

واحد یا سازمان برگزار کننده

دانشگاه یزد

تاریخ برگزاری

مهر ماه ۹۶

آدرس وب سایت

http://6ncnms.ir