خانه / همایش ها و مسابقات در حال اجرا توسط ديگر سازمانها و واحدها / مسابقه ملی الکتروموتور پربازده :پژوهشگاه نیرو

مسابقه ملی الکتروموتور پربازده :پژوهشگاه نیرو

عنوان همایش یا مسابقه

مسابقه ملی الکتروموتور پربازده 

واحد یا سازمان برگزار کننده

پژوهشگاه نیرو

تاریخ برگزاری

مهر ماه ۹۶

آدرس وب سایت

http://www.ireec.ir