خانه / همایش ها و مسابقات در حال اجرا توسط ديگر سازمانها و واحدها / سومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک،عمران و فناوری های پیشرفته :مجتمع آموزشی فنی و مهندسی اسفراین

سومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک،عمران و فناوری های پیشرفته :مجتمع آموزشی فنی و مهندسی اسفراین

عنوان همایش یا مسابقه

سومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک،عمران و فناوری های پیشرفته

واحد یا سازمان برگزار کننده

مجتمع آموزشی فنی و مهندسی اسفراین

تاریخ برگزاری

مهر ماه ۹۶

آدرس وب سایت

http://conf.isc.gov.ir/meeat96/fa