خانه / همایش ها و مسابقات در حال اجرا توسط ديگر سازمانها و واحدها / سومین جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت :معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری

سومین جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت :معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری

عنوان همایش یا مسابقه

سومین جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت

واحد یا سازمان برگزار کننده

معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری

تاریخ برگزاری

آبان ماه ۹۶

آدرس وب سایت

http://www.irandarya.com