خانه / آرشيو اخبار و اطلاعيه / اولین همایش ملی تبیین حقوق شهروندی و ابعاد آن از منظر فقه ، حقوق و علوم انسانی :دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

اولین همایش ملی تبیین حقوق شهروندی و ابعاد آن از منظر فقه ، حقوق و علوم انسانی :دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

عنوان همایش یا مسابقه

اولین همایش ملی تبیین حقوق شهروندی و ابعاد آن از منظر فقه ، حقوق و علوم انسانی

واحد یا سازمان برگزار کننده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

تاریخ برگزاری

آذرماه ۹۶

آدرس وب سایت

http://conf.isc.gov.ir/dcjlh