خانه / همایش ها و مسابقات در حال اجرا توسط ديگر سازمانها و واحدها / کنگره ۶۰ سال مددکاری اجتماعی در ایران :انجمن مددکاران اجتماعی ایران

کنگره ۶۰ سال مددکاری اجتماعی در ایران :انجمن مددکاران اجتماعی ایران

عنوان همایش یا مسابقه

کنگره ۶۰ سال مددکاری اجتماعی در ایران

واحد یا سازمان برگزار کننده

انجمن مددکاران اجتماعی ایران

تاریخ برگزاری

آذر ماه ۹۶

آدرس وب سایت

http://socialwork.ir