خانه / همایش ها و مسابقات در حال اجرا توسط ديگر سازمانها و واحدها / سومین کنفرانس بین المللی بازی های رایانه ای،فرصت ها و چالشها :دانشگاه اصفهان

سومین کنفرانس بین المللی بازی های رایانه ای،فرصت ها و چالشها :دانشگاه اصفهان

عنوان همایش یا مسابقه

سومین کنفرانس بین المللی بازی های رایانه ای،فرصت ها و چالشها

واحد یا سازمان برگزار کننده

دانشگاه اصفهان

تاریخ برگزاری

بهمن ماه ۹۶

آدرس وب سایت

http://cgco2018.ui.ac.ir