خانه / تقویم آموزشی نیمسال های تحصیلی / تقویم آموزشی دوره تابستانی ۹۶-۹۵

تقویم آموزشی دوره تابستانی ۹۶-۹۵

انتخاب واحد: ۹۶/۴/۲۰

شروع کلاسها: ۹۶/۴/۲۴

پایان کلاسها: ۹۶/۶/۲

امتحانات: ۹۶/۶/۴ لغایت ۹۶/۶/۹

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی