خانه / همایش ها و مسابقات در حال اجرا توسط ديگر سازمانها و واحدها / پنجمین همایش و نمایشگاه HSEو سیستم های امنیتی : شهرداری تهران

پنجمین همایش و نمایشگاه HSEو سیستم های امنیتی : شهرداری تهران

عنوان همایش یا مسابقه

پنجمین همایش و نمایشگاه HSEو سیستم های امنیتی

واحد یا سازمان برگزار کننده

شهرداری تهران

تاریخ برگزاری

آذر ماه ۹۶

آدرس وب سایت

http://www.hseco.ir