خانه / اطلاعیه های مهم / بخشنامه معرفی دانشجویان نمونه

بخشنامه معرفی دانشجویان نمونه

قابل توجه دانشجویان گرامی

با توجه به بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص دانشجویان نمونه ، دانشجویانی که طبق ضوابط مندرج در بخشنامه پیوست حائز شرایط می باشند حداکثر تا تاریخ ۱۰/۲/۹۷ به امور دانشجویی دانشگاه مراجعه فرمایند.

دانلودآئین نامه انتخاب و معرفی دانشجویان نمونه دانشگاه آزاد اسلامی