خانه / اطلاعیه های مهم / ثبت نام دانشجویان جهت بازدید از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

ثبت نام دانشجویان جهت بازدید از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

احتراماً به استحضار می‌رساند بنابه درخواست تعدادی ازدانشجویان برای بازدید نمایشگاه بین المللی کتاب تهران مقررگردید شرایط برای کلیه دانشجویان متقاضی واجد شرایط

( ۱- داشتن حداقل معدل کل ۱۵ تمام ۲- پرداخت مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ریال ) فراهم آید.

لذا متقاضیان میتوانند برای پیش ثبت نام به اداره پژوهش (خانم کامرانیان وآقای شیخی ) مراجعه نمایند.حداکثر زمان ثبت نام تا روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۳میباشد.

تاریخ اعزام : خواهران روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ وبرادران روزجمعه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۱