خانه / اخبار دانشگاه / نشست صمیمی ریاست محترم واحد با اعضای هیات علمی دانشکده علوم انسانی

نشست صمیمی ریاست محترم واحد با اعضای هیات علمی دانشکده علوم انسانی

در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۴  نشست صمیمی ریاست محترم واحد با اعضای هیات علمی دانشکده علوم انسانی برگزار گردید