خانه / همایش ها و مسابقات در حال اجرا توسط ديگر سازمانها و واحدها / کنفرانس ملی تحقیقات نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

کنفرانس ملی تحقیقات نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

div align=”right”>

عنوان همایش یا مسابقه

کنفرانس ملی تحقیقات نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

واحد یا سازمان برگزار کننده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

تاریخ برگزاری

۲۸ تیرماه ۱۳۹۷

آدرس وب سایت

http://conf.mau.ac.ir