خانه / همایش ها و مسابقات در حال اجرا توسط ديگر سازمانها و واحدها / نهمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد شهریورماه ۹۷

نهمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد شهریورماه ۹۷

عنوان همایش یا مسابقه

نهمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران

واحد یا سازمان برگزار کننده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد

تاریخ برگزاری

شهریورماه ۹۷

آدرس وب سایت

http://iau-gonabad.ac.ir