خانه / همایش ها و مسابقات در حال اجرا توسط ديگر سازمانها و واحدها / اولین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه صنایع پیشرفته استان گلستان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان شهریورماه ۹۷

اولین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه صنایع پیشرفته استان گلستان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان شهریورماه ۹۷

عنوان همایش یا مسابقه

اولین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه صنایع پیشرفته استان گلستان

واحد یا سازمان برگزار کننده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

تاریخ برگزاری

شهریورماه ۹۷

آدرس وب سایت

http://www.sm-conf.com