خانه / همایش ها و مسابقات در حال اجرا توسط ديگر سازمانها و واحدها / همایش ملی تبریز و انقلاب مشروطه ایران ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز مرداد ماه ۹۷

همایش ملی تبریز و انقلاب مشروطه ایران ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز مرداد ماه ۹۷

عنوان همایش یا مسابقه

همایش ملی تبریز و انقلاب مشروطه ایران

واحد یا سازمان برگزار کننده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

تاریخ برگزاری

مرداد ماه ۹۷

آدرس وب سایت

http://www.iaut.ac.ir