خانه / همایش ها و مسابقات در حال اجرا توسط ديگر سازمانها و واحدها / همایش گردشگری سلامت (چالش ها ، فرصت ها ، راه کارها)،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد خردادماه ۹۷

همایش گردشگری سلامت (چالش ها ، فرصت ها ، راه کارها)،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد خردادماه ۹۷

عنوان همایش یا مسابقه

همایش گردشگری سلامت (چالش ها ، فرصت ها ، راه کارها)

واحد یا سازمان برگزار کننده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

تاریخ برگزاری

خردادماه ۹۷

آدرس وب سایت

http://www.iaun.ac.ir