خانه / همایش ها و مسابقات در حال اجرا توسط ديگر سازمانها و واحدها / ششمین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه ، اتاق بازرگانی اصفهان – مهرماه ۹۷

ششمین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه ، اتاق بازرگانی اصفهان – مهرماه ۹۷

عنوان همایش یا مسابقه

ششمین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه

واحد یا سازمان برگزار کننده

اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی اصفهان

تاریخ برگزاری

مهرماه ۱۳۹۷

آدرس وب سایت

http://nciai.eccim.com