خانه / همایش ها ، جشنواره ها و مسابقات در حال اجرا توسط ديگر سازمانها و واحدها / دومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی دانشگاه شهرکرد آبان ماه ۹۷

دومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی دانشگاه شهرکرد آبان ماه ۹۷

عنوان همایش یا مسابقه

دومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی

واحد یا سازمان برگزار کننده

دانشگاه شهرکرد

تاریخ برگزاری

آبان ماه ۹۷

آدرس وب سایت

http:\\conf.sku.ac.ir

همچنین ببینید

مرکز ارتقائ شایستگی های حرفه ای دانشجویان برگزار می کند

مرکز ارتقائ شایستگی های حرفه ای دانشجویانSCD در نظر دارد نسبت به برگزاری دوره«کاربرICDL» با …