خانه / همایش ها ، جشنواره ها و مسابقات در حال اجرا توسط ديگر سازمانها و واحدها / دومین همایش ملی موتورهای درونسوز ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل بهمن ماه ۹۷

دومین همایش ملی موتورهای درونسوز ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل بهمن ماه ۹۷

عنوان همایش یا جشنواره : دومین همایش ملی موتورهای درونسوز
واحد یا سازمان برگزار کننده : دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
تاریخ برگزاری همایش : بهمن ماه ۱۳۹۷
آدرس وب سایت همایش: http://www.iranengine.com

 

همچنین ببینید

پانزدهمین کنفرانس ملی روز مهندسی ، انجمن خدمات مهندسی استان اصفهان با همکاری سازمان مدیریت صنعتی ، اسفندماه ۱۳۹۷

عنوان همایش یا جشنواره : پانزدهمین کنفرانس ملی روز مهندسی واحد یا سازمان برگزار کننده …