خانه / همایش ها ، جشنواره ها و مسابقات در حال اجرا توسط ديگر سازمانها و واحدها / دومین همایش ملی موتورهای درونسوز دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل بهمن ماه ۹۷

دومین همایش ملی موتورهای درونسوز دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل بهمن ماه ۹۷

عنوان همایش یا مسابقه

دومین همایش ملی موتورهای درونسوز

واحد یا سازمان برگزار کننده

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

تاریخ برگزاری

بهمن ماه ۹۷

آدرس وب سایت

http://www.iranengine.com

 

همچنین ببینید

مرکز ارتقائ شایستگی های حرفه ای دانشجویان برگزار می کند

مرکز ارتقائ شایستگی های حرفه ای دانشجویانSCD در نظر دارد نسبت به برگزاری دوره«کاربرICDL» با …