خانه / همایش ها ، جشنواره ها و مسابقات در حال اجرا توسط ديگر سازمانها و واحدها / پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی ، انجمن انرژی ایران بهمن ماه ۹۷

پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی ، انجمن انرژی ایران بهمن ماه ۹۷

عنوان همایش یا جشنواره : پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
واحد یا سازمان برگزار کننده : انجمن انرژی ایران
تاریخ برگزاری همایش : بهمن ماه ۱۳۹۷
آدرس وب سایت همایش: http://www.iranea.ir

 

همچنین ببینید

پانزدهمین کنفرانس ملی روز مهندسی ، انجمن خدمات مهندسی استان اصفهان با همکاری سازمان مدیریت صنعتی ، اسفندماه ۱۳۹۷

عنوان همایش یا جشنواره : پانزدهمین کنفرانس ملی روز مهندسی واحد یا سازمان برگزار کننده …