خانه / همایش ها ، جشنواره ها و مسابقات در حال اجرا توسط ديگر سازمانها و واحدها / پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی انجمن انرژی ایران بهمن ماه ۹۷

پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی انجمن انرژی ایران بهمن ماه ۹۷

عنوان همایش یا مسابقه

پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی

واحد یا سازمان برگزار کننده

انجمن انرژی ایران

تاریخ برگزاری

بهمن ماه ۹۷

آدرس وب سایت

http://www.iranea.ir

 

همچنین ببینید

مرکز ارتقائ شایستگی های حرفه ای دانشجویان برگزار می کند

مرکز ارتقائ شایستگی های حرفه ای دانشجویانSCD در نظر دارد نسبت به برگزاری دوره«کاربرICDL» با …