خانه / همایش ها ، جشنواره ها و مسابقات در حال اجرا توسط ديگر سازمانها و واحدها / ششمین کنفرانس سالیانه انرژی پاک دانشگاه شیراز اسفندماه ۹۷

ششمین کنفرانس سالیانه انرژی پاک دانشگاه شیراز اسفندماه ۹۷

عنوان همایش یا مسابقه

ششمین کنفرانس سالیانه انرژی پاک

واحد یا سازمان برگزار کننده

دانشگاه شیراز

تاریخ برگزاری

اسفندماه ۹۷

آدرس وب سایت

http://www.acec2019.com

همچنین ببینید

مرکز ارتقائ شایستگی های حرفه ای دانشجویان برگزار می کند

مرکز ارتقائ شایستگی های حرفه ای دانشجویانSCD در نظر دارد نسبت به برگزاری دوره«کاربرICDL» با …