خانه / همایش ها ، جشنواره ها و مسابقات در حال اجرا توسط ديگر سازمانها و واحدها / ششمین کنفرانس سالیانه انرژی پاک ، دانشگاه شیراز اسفندماه ۹۷

ششمین کنفرانس سالیانه انرژی پاک ، دانشگاه شیراز اسفندماه ۹۷

عنوان همایش یا جشنواره : ششمین کنفرانس سالیانه انرژی پاک
واحد یا سازمان برگزار کننده : دانشگاه  شیراز
تاریخ برگزاری همایش : اسفندماه ۱۳۹۷
آدرس وب سایت همایش: http://www.acec2019.com 

همچنین ببینید

پانزدهمین کنفرانس ملی روز مهندسی ، انجمن خدمات مهندسی استان اصفهان با همکاری سازمان مدیریت صنعتی ، اسفندماه ۱۳۹۷

عنوان همایش یا جشنواره : پانزدهمین کنفرانس ملی روز مهندسی واحد یا سازمان برگزار کننده …