خانه / همایش ها ، جشنواره ها و مسابقات در حال اجرا توسط ديگر سازمانها و واحدها / اولین همایش سراسری سازه های مقاوم در برابر ضربه و انفجار، دانشگاه جامع امام حسین (ع) اسفندماه ۹۷

اولین همایش سراسری سازه های مقاوم در برابر ضربه و انفجار، دانشگاه جامع امام حسین (ع) اسفندماه ۹۷

عنوان همایش یا جشنواره : اولین همایش سراسری سازه های مقاوم در برابر ضربه و انفجار
واحد یا سازمان برگزار کننده : دانشگاه جامع امام حسین (ع)
تاریخ برگزاری همایش : اسفندماه ۱۳۹۷
آدرس وب سایت همایش: http://sazeamn.ihu.ac.ir

همچنین ببینید

پانزدهمین کنفرانس ملی روز مهندسی ، انجمن خدمات مهندسی استان اصفهان با همکاری سازمان مدیریت صنعتی ، اسفندماه ۱۳۹۷

عنوان همایش یا جشنواره : پانزدهمین کنفرانس ملی روز مهندسی واحد یا سازمان برگزار کننده …