خانه / همایش ها ، جشنواره ها و مسابقات در حال اجرا توسط ديگر سازمانها و واحدها / نخسین همایش ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت ، روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه آذرماه ۹۷

نخسین همایش ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت ، روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه آذرماه ۹۷

عنوان همایش یا مسابقه

نخسین همایش ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت ، روانشناسی و علوم تربیتی

واحد یا سازمان برگزار کننده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

تاریخ برگزاری

آذرماه ۹۷

آدرس وب سایت

http://armpe.iau-saveh.ac.ir/

همچنین ببینید

مرکز ارتقائ شایستگی های حرفه ای دانشجویان برگزار می کند

مرکز ارتقائ شایستگی های حرفه ای دانشجویانSCD در نظر دارد نسبت به برگزاری دوره«کاربرICDL» با …