خانه / رویدادهای مهم / ثبت نام دوره آموزشی ارتقاء پایه نظام مهندسی ساختمان

ثبت نام دوره آموزشی ارتقاء پایه نظام مهندسی ساختمان

افرادی مجاز به ثبت نام می باشند که مشخصات آنها قبلا” توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان احراز شده باشد

ردیف نام دوره مبلغ به ریال شروع دوره تکمیل فرم ثبت نام و پرداخت مبلغ
۱ محاسبات ۲ به ۱ ۱۴.۸۴۴.۰۰۰ ریال متعاقبا” اعلام می شود تکمیل فرم ثبت نام و پرداخت مبلغ
۲ نظارت ۳ به ۲ ۴.۹۵۱.۶۰۰ ریال ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ تکمیل فرم ثبت نام و پرداخت مبلغ
۳ ارتقا پایه صلاحیت اجرا ۳ به ۲ (عمران – معماری) ۱۱.۱۳۳.۰۰۰ ریال متعاقبا” اعلام می شود تکمیل فرم ثبت نام و پرداخت مبلغ
۴ ارتقا پایه صلاحیت اجرا ۲ به ۱(عمران – معماری) ۱۴.۸۴۴.۰۰۰ ریال متعاقبا” اعلام می شود تکمیل فرم ثبت نام و پرداخت مبلغ
۵ مکانیک ۳ به ۲ ۷.۴۲۷.۴۰۰  ریال ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ تکمیل فرم ثبت نام و پرداخت مبلغ
۶ برق ۳ به ۲ ۲.۴۷۵.۸۰۰  ریال ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ تکمیل فرم ثبت نام و پرداخت مبلغ
 ۷ مکانیک ۲ به ۱  ۹.۹۰۳.۲۰۰  ریال متعاقبا” اعلام می شود تکمیل فرم ثبت نام و پرداخت مبلغ
 ۸ معماری ۲ به ۱  ۷.۴۲۷.۴۰۰  ریال متعاقبا” اعلام می شود تکمیل فرم ثبت نام و پرداخت مبلغ

همچنین ببینید

مرکز ارتقائ شایستگی های حرفه ای دانشجویان برگزار می کند

مرکز ارتقائ شایستگی های حرفه ای دانشجویانSCD در نظر دارد نسبت به برگزاری دوره«کاربرICDL» با …