خانه / همایش ها ، جشنواره ها و مسابقات در حال اجرا توسط ديگر سازمانها و واحدها / اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی دانشگاه تهران آذرماه ۹۷

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی دانشگاه تهران آذرماه ۹۷

عنوان همایش یا مسابقه

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی

واحد یا سازمان برگزار کننده

دانشگاه تهران

تاریخ برگزاری

آذرماه  ۹۷

آدرس وب سایت

http://www.icocs.ir/fa/

همچنین ببینید

مرکز ارتقائ شایستگی های حرفه ای دانشجویان برگزار می کند

مرکز ارتقائ شایستگی های حرفه ای دانشجویانSCD در نظر دارد نسبت به برگزاری دوره«کاربرICDL» با …