خانه / همایش ها ، جشنواره ها و مسابقات در حال اجرا توسط ديگر سازمانها و واحدها / اولین کنفرانس مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، آبانماه ۹۷

اولین کنفرانس مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، آبانماه ۹۷

عنوان همایش یا مسابقه

اولین کنفرانس مهندسی برق و کامپیوتر 

واحد یا سازمان برگزار کننده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

تاریخ برگزاری

آبان ماه۹۷  

آدرس وب سایت

http://qceec.qaemiau.ac.ir

همچنین ببینید

مرکز ارتقائ شایستگی های حرفه ای دانشجویان برگزار می کند

مرکز ارتقائ شایستگی های حرفه ای دانشجویانSCD در نظر دارد نسبت به برگزاری دوره«کاربرICDL» با …