خانه / همایش ها ، جشنواره ها و مسابقات در حال اجرا توسط ديگر سازمانها و واحدها / چهارمین جشنواره فناوری نانو،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول ، اسفندماه ۹۷

چهارمین جشنواره فناوری نانو،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول ، اسفندماه ۹۷

عنوان همایش یا مسابقه

چهارمین جشنواره فناوری نانو

واحد یا سازمان برگزار کننده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول

تاریخ برگزاری

اسفندماه ۹۷  

آدرس وب سایت

http://4nanofestival.aliabadiau.ac.ir

همچنین ببینید

مرکز ارتقائ شایستگی های حرفه ای دانشجویان برگزار می کند

مرکز ارتقائ شایستگی های حرفه ای دانشجویانSCD در نظر دارد نسبت به برگزاری دوره«کاربرICDL» با …