خانه / اطلاعیه های مهم / معاونت دانشجوئی فرهنگی دانشگاه برگزار می نماید

معاونت دانشجوئی فرهنگی دانشگاه برگزار می نماید

نشست علمی با موضوع « دشمنی آمریکا توهم یا واقعیت

همچنین ببینید

مرکز ارتقائ شایستگی های حرفه ای دانشجویان برگزار می کند

مرکز ارتقائ شایستگی های حرفه ای دانشجویانSCD در نظر دارد نسبت به برگزاری دوره«کاربرICDL» با …