خانه / تقویم آموزشی نیمسال های تحصیلی / تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷

انتخاب واحد: یکشنبه ۹۷/۱۱/۰۷ لغایت چهارشنبه ۹۷/۱۱/۱۰ (۴ روز)

انتخاب واحد با تأخیر: پنجشنبه ۱۱/ ۹۷/۱۱

شروع کلاس‌ها: یکشنبه ۹۷/۱۱/۱۴

حذف و اضافه:یکشنبه۹۷/۱۱/۲۸ لغایت چهارشنبه ۹۷/۱۲/۰۱ (۴روز)

امتحانات میان ترم: سه شنبه ۹۸/۰۱/۲۰ لغایت پنجشنبه ۹۸/۰۲/۱۹ (۲۳ روز)

پایان کلاس های عملی: پنجشنبه ۹۸/۰۳/۰۹

امتحانات دروس عملی: یکشنبه ۹۸/۰۳/۱۲ لغایت پنجشنبه ۹۸/۰۳/۲۳ (۸ روز)

پایان کلاس ها: جمعه۹۸/۰۳/۲۴

امتحانات پایان ترم: یکشنبه ۹۸/۰۳/۲۶ لغایت سه شنبه ۹۸/۰۴/۱۱ (۱۳ روز)

همچنین ببینید

ثبت نام دوره آموزشی ورود به حرفه صلاحیت اجرا ( مرحله ششم)

ردیف نام دوره مبلغ به ریال شروع دوره تکمیل فرم ثبت نام و پرداخت مبلغ …