خانه / همایش ها ، جشنواره ها و مسابقات در حال اجرا توسط ديگر سازمانها و واحدها / دومین همایش ملی پیشرانه های دریایی کشور، دانشگاه صنعتی شریف با همکاری ارگان های دریایی کشور اسفندماه ۹۷

دومین همایش ملی پیشرانه های دریایی کشور، دانشگاه صنعتی شریف با همکاری ارگان های دریایی کشور اسفندماه ۹۷

عنوان همایش یا جشنواره : دومین همایش ملی پیشرانه های دریایی کشور
واحد یا سازمان برگزار کننده : دانشگاه صنعتی شریف با همکاری ارگان های دریایی کشور
تاریخ برگزاری همایش : اسفندماه ۱۳۹۷
آدرس وب سایت همایش: http://www.mpropulsionc.ir

i

همچنین ببینید

همایش فرهنگ رضوی – بانوان فرهیخته و نیکوکار ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد: اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

عنوان همایش یا جشنواره : همایش فرهنگ رضوی – بانوان فرهیخته و نیکوکار واحد یا …