خانه / اطلاعیه های مهم / تغییر برنامه درسی ارائه شده جهت نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸ -۹۷ در تعدادی از گروههای آموزشی

تغییر برنامه درسی ارائه شده جهت نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸ -۹۷ در تعدادی از گروههای آموزشی

اطلاعیه شماره ۲

  تغییر برنامه درسی ارائه شده جهت  نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸ -۹۷ در تعدادی از  گروههای آموزشی

کارشناسی ارشد بالینی

کارشناسی ارشد اقتصاد توسعه

کارشناسی ارشد خانواده درمانی

کارشناسی ارشد روانشناسی ورزش

کارشناسی ارشد سنجش و اندازه گیری

کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت

کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی سازمانی

کارشناسی ارشد روانشناسی اسلامی مثبت گرا

کارشناسی حقوق

کارشناسی روانشناسی

 

 

همچنین ببینید

برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار MATLAB به صورت فشرده توسط باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد خمینی شهر

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد خمینی شهر نسبت به برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار …