خانه / همایش ها ، جشنواره ها و مسابقات در حال اجرا توسط ديگر سازمانها و واحدها / اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد علوم فنی مهندسی ،دانشگاه صنعتی اصفهان : خردادماه ۱۳۹۸

اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد علوم فنی مهندسی ،دانشگاه صنعتی اصفهان : خردادماه ۱۳۹۸

عنوان همایش یا جشنواره : اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد علوم فنی مهندسی
واحد یا سازمان برگزار کننده : دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ برگزاری همایش : خرداد ماه ۱۳۹۸
آدرس وب سایت همایش: pe-tec.iut.ac.ir

همچنین ببینید

همایش فرهنگ رضوی – بانوان فرهیخته و نیکوکار ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد: اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

عنوان همایش یا جشنواره : همایش فرهنگ رضوی – بانوان فرهیخته و نیکوکار واحد یا …