خانه / تقویم آموزشی / تقویم آموزشی دوره تابستان سال تحصیلی ۹۸-۹۷

تقویم آموزشی دوره تابستان سال تحصیلی ۹۸-۹۷

انتخاب واحد چهارشنبه۹۸/۰۴/۱۲ لغایت پنج شنبه۹۸/۰۴/۱۳(۲روز)
شروع کلاس‌ها دوشنبه۹۸/۰۴/۱۷
شروع کلاس‌های عملی (کارگاهها و آزمایشگاهها ) دوشنبه۹۸/۰۴/۲۴
پایان کلاس‌ها ی عملی (کارگاههاوآزمایشگاهها ) پنج شنبه ۹۸/۰۵/۱۷
امتحانات دروس عملی (کارگاههاوآزمایشگاهها ) سه شنبه ۹۸/۰۵/۲۲ لغایت پنج شنبه ۹۸/۰۵/۲۴(۳ روز)
پایان  کلاس ها پنج شنبه۹۸/۰۵/۲۴
امتحانات پایان ترم یکشنبه ۹۸/۰۵/۲۷ لغایت دوشنبه۹۸/۰۶/۰۴(۶روز)

معاونت علمی آموزشی وپژوهشی

همچنین ببینید

ثبت نام دوره آموزشی مبانی سلامت ، ایمنی و محیط زیست HSE

نام دوره دوره آموزشی مبانی سلامت ، ایمنی و محیط زیست HSE شهریه دوره ۸۰۰.۰۰۰ …