خانه / اطلاعیه های مهم / جدول زمانبندی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد درنیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷

جدول زمانبندی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد درنیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷

همچنین ببینید

بخشنامه معافیت شهریه نیمسالهای وقفه ، جهت بازگشت به تحصیل