تماس با دانشگاه : 14-33660011-031    فاکس : 33660088-031
۲۲:۵۸ جمعه ۱۳۹۹/۰۵/۱۷
Language : FA |
خانه / تقویم آموزشی / تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸

انتخاب واحد: دوشنبه ۹۸/۰۶/۱۱ لغایت پنج شنبه ۹۸/۰۶/۱۴ (۴ روز)

انتخاب واحد با تأخیر: یکشنبه ۱۷/ ۹۸/۰۶

شروع کلاس‌ها: یکشنبه ۹۸/۰۶/۲۴

حذف و اضافه:دوشنبه۹۸/۰۷/۰۸ لغایت پنج شنبه ۹۸/۰۷/۱۱ (۴روز)

شروع کلاسهای عملی (کارگاهها و آزمایشگاهها) : یکشنبه ۹۸/۰۷/۱۴

امتحانات میان ترم: یکشنبه ۹۸/۰۸/۱۹ لغایت پنجشنبه ۹۸/۰۹/۲۱

پایان کلاس های عملی (کارگاهها و آزمایشگاهها) : پنجشنبه ۹۸/۰۹/۲۸

امتحانات دروس عملی (کارگاهها و آزمایشگاهها) : یکشنبه ۹۸/۱۰/۰۱ لغایت پنجشنبه ۹۸/۱۰/۱۲