تماس با دانشگاه : 14-33660011-031    فاکس : 33660088-031
۱۵:۵۰ جمعه ۱۳۹۹/۰۵/۲۴
Language : FA |
خانه / تقویم صفحه اصلی / تقویم آموزشی نیمسال اول ۱۴۰۰-۹۹

تقویم آموزشی نیمسال اول ۱۴۰۰-۹۹

Educational Calendar

تقویم آموزشی
نیمسال اول (۱۴۰۰-۹۹)

انتخاب واحد دوشنبه  ۹۹/۰۶/۱۰ لغایت چهارشنبه ۹۹/۰۶/۱۲ (۳ روز)
انتخاب واحد با تاخیر پنج شنبه ۹۹/۰۶/۱۳
حذف و اضافه دوشنبه ۹۹/۰۶/۲۴ لغایت چهارشنبه ۹۹/۰۶/۲۶ ( ۳ روز )
شروع کلاس ها یکشنبه ۹۹/۰۶/۱۶
امتحانات میان ترم دوشنبه ۹۹/۰۸/۰۵ لغایت جمعه ۹۹/۰۹/۲۱
پایان کلاس ها جمعه ۹۹/۱۰/۱۲
امتحانات پایان ترم شنبه ۹۹/۱۰/۱۳ لغایت جمعه  ۹۹/۱۰/۲۶ ( ۱۴ روز )