تماس با دانشگاه : 14-33660011-031    فاکس : 33660088-031
۱۴:۴۵ جمعه ۱۳۹۹/۰۵/۲۴
Language : FA |
خانه / اطلاعیه های مهم / لینک کلاسهای آموزش مجازی نیمسال تابستان ۹۹-۹۸

لینک کلاسهای آموزش مجازی نیمسال تابستان ۹۹-۹۸

لینک کلاسهای آموزش مجازی نیمسال تابستان ۹۹-۹۸

لیست بر اساس روز هفته و سپس نام درس مرتب شده است

 

 

نام  درس گروه شماره درس گروه آدرس لینک درس روز هفته ساعت شروع ساعت پایان استاد
اجرای سازه های بتنی – گروه ۱ ۴۴۰۲۱۰ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899344021001 پنج شنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ محمدعلی سبحانی فروشانی
ارتعاشات مکانیکی  – گروه ۱ ۴۶۰۳۵۱ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346035101 پنج شنبه ۱۳:۱۵ ۱۵:۱۵ حمیدرضا صابونی
استاتیک – گروه ۱ ۴۶۶۸۰۷ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346680701 پنج شنبه ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ فرشید آقاداوودی
استاتیک و مقاومت مصالح در مهندسی پزشکی – گروه ۱ ۴۱۶۴۳۴ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899341643401 پنج شنبه ۱۳:۱۵ ۱۵:۱۵ مجید جباری نیک آبادی
اصول مهندسی ترافیک – گروه ۱ ۴۴۰۰۸۰ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899344008001 پنج شنبه ۱۵:۳۰ ۱۷:۳۰ یاسمین قانع
اصول مهندسی زلزله وباد – گروه ۱ ۴۴۰۰۵۸ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899344005801 پنج شنبه ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ نوید نعیمی
اصول و افزارهای توانبخشی  – گروه ۱ ۴۱۶۴۱۰ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899341641001 پنج شنبه ۱۷:۴۵ ۱۹:۴۵ علیرضا سیف زاده
الکترونیک ۱  – گروه ۱ ۴۱۰۳۳۲ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899341033201 پنج شنبه ۱۵:۳۰ ۱۷:۳۰ محمدحسین ارشادی
انتقال حرارت ۱  – گروه ۱ ۴۶۰۳۴۸ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346034801 پنج شنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ بابک مهماندوست
اندازه گیری الکترونیکی – گروه ۱ ۴۱۶۴۳۸ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899341643801 پنج شنبه ۱۳:۱۵ ۱۵:۱۵ حامد خدادادی
اندیشه اسلامی ۱  – گروه ۱ ۱۰۱۱۲۰ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899310112001 پنج شنبه ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ محمدمهدی وهابی
اندیشه اسلامی ۲ نبوت وامامت  – گروه ۱ ۱۰۱۱۲۱ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899310112101 پنج شنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ حسن  حق شناس گرگابی
اندیشه سیاسی امام خمینی  – گروه ۱ ۱۰۱۱۳۰ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899310113001 پنج شنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ عادل رستمی
اندیشه‌ها و وصایای حضرت امام(ره) – گروه ۱ ۴۰۰۵۲۹ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899340052901 پنج شنبه ۱۵:۳۰ ۱۶:۳۰ رضا صفری امیر آبادی
اندیشه‌ها و وصایای حضرت امام(ره) – گروه ۴ ۴۰۰۵۲۹ ۴ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899340052904 پنج شنبه ۱۶:۴۰ ۱۷:۴۰ رضا صفری امیر آبادی
آشنایی با قرائت و روانخوانی قرآن کریم – گروه ۱ ۴۰۰۵۱۴ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899340051401 پنج شنبه ۱۷:۴۵ ۱۹:۴۵ مهرداد سهیلی
آشنایی با مبانی دفاع مقدس – گروه ۱ ۴۰۰۴۲۲ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899340042201 پنج شنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ محمدحسن احمدی
آمارواحتمال مهندسی – گروه ۱ ۴۱۰۳۰۸ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899341030801 پنج شنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ محمدرضا مهیاری نیا
آمارواحتمال مهندسی – گروه ۱ ۴۴۱۳۱۲ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899344131201 پنج شنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ عبدالعلی روح الهی
آیین زندگی اخلاق  – گروه ۱ ۱۰۱۱۲۶ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899310112601 پنج شنبه ۱۳:۱۵ ۱۵:۱۵ رفیع اله ثرائی وردنجانی
پروژه راهسازی – گروه ۱ ۴۴۰۰۳۵ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899344003501 پنج شنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ حسنعلی سپیانی
پروژه سازه های بتن آرمه  – گروه ۱ ۴۴۰۰۲۳ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899344002301 پنج شنبه ۱۳:۱۵ ۱۵:۱۵ محمد  جهانمرد
پروژه سازه های فولادی  – گروه ۱ ۴۴۰۰۲۶ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899344002601 پنج شنبه ۱۵:۳۰ ۱۷:۳۰ محمد  جهانمرد
تاریخ امامت  – گروه ۱ ۱۰۱۱۳۳ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899310113301 پنج شنبه ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ ابراهیم  محمدی
تاریخ فرهنگ وتمدن اسلام وایران – گروه ۱ ۱۰۱۱۳۷ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899310113701 پنج شنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ ابراهیم  محمدی
تجزیه وتحلیل سیستمها – گروه ۱ ۴۱۰۳۴۱ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899341034101 پنج شنبه ۱۳:۱۵ ۱۵:۱۵ سیدمحمد طباطبائی خوزانی
تجزیه وتحلیل سیستمها – گروه ۲ ۴۱۰۳۴۱ ۲ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899341034102 پنج شنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ مهدی نصری
تحلیل سازه ها ۲ – گروه ۱ ۴۴۰۰۲۰ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899344002001 پنج شنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ فرهاد  ریاحی
ترمودینامیک – گروه ۱ ۴۶۶۸۱۰ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346681001 پنج شنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ امیررضا نعمت اللهی
ترمودینامیک ۱ – گروه ۱ ۴۶۰۳۴۱ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346034101 پنج شنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ سعید رسولی جزی
تفسیرموضوعی قرآن  – گروه ۱ ۱۰۱۱۳۴ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899310113401 پنج شنبه ۱۵:۳۰ ۱۷:۳۰ ابراهیم سمیعی
دانش خانواده و جمعیت – گروه ۱ ۴۰۰۶۰۰ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899340060001 پنج شنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ رفیع اله ثرائی وردنجانی
دانش خانواده و جمعیت – گروه ۳ ۴۰۰۶۰۰ ۳ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899340060003 پنج شنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ فاطمه انتشاری
دینامیک – گروه ۱ ۴۶۰۳۳۴ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346033401 پنج شنبه ۱۳:۱۵ ۱۵:۱۵ علی مختاریان
دینامیک – گروه ۱ ۴۶۰۳۳۴ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346033401 پنج شنبه ۱۵:۳۰ ۱۷:۳۰ علی مختاریان
دینامیک ماشین – گروه ۱ ۴۶۰۳۴۹ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346034901 پنج شنبه ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ مصطفی پیرمرادیان
راه آهن – گروه ۱ ۴۴۰۰۸۱ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899344008101 پنج شنبه ۱۳:۱۵ ۱۵:۱۵ یاسمین قانع
راهسازی – گروه ۱ ۴۴۰۰۳۴ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899344003401 پنج شنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ یاسمین قانع
روان شناسی زبان باتاکیدبرزبان فارسی  – گروه ۱ ۲۶۸۵۰۴ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899326850401 پنج شنبه ۲۰:۰۰ ۲۲:۰۰ شهلا شیرانی
روش های اجرایی ساختمان – گروه ۱ ۴۴۰۰۳۳ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899344003301 پنج شنبه ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ محمدعلی سبحانی فروشانی
ریاضی ۷  – گروه ۱ ۴۶۳۸۰۳ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346380301 پنج شنبه ۱۷:۴۵ ۱۹:۴۵ سعید اخوان ورنوسفادرانی
ریاضی عمومی – گروه ۱ ۴۰۱۸۲۱ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899340182101 پنج شنبه ۱۳:۱۵ ۱۵:۱۵ عبدالعلی روح الهی
ریاضی عمومی ۱  – گروه ۱ ۴۶۰۳۱۸ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346031801 پنج شنبه ۱۳:۱۵ ۱۵:۱۵ سعید جهانگیری
ریاضی عمومی ۱  – گروه ۱ ۸۵۲۸۰۱ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899385280101 پنج شنبه ۱۵:۳۰ ۱۷:۳۰ مژگان باقربوم
ریاضی عمومی ۲  – گروه ۱ ۴۶۰۳۱۹ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346031901 پنج شنبه ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ طوبی جبروتیان
ریاضی عمومی ۲  – گروه ۱ ۸۵۲۸۰۲ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899385280201 پنج شنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ سعید جهانگیری
ریاضی عمومی ۲  – گروه ۲ ۴۶۰۳۱۹ ۲ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346031902 پنج شنبه ۱۷:۴۵ ۱۹:۴۵ مژگان باقربوم
ریاضی مهندسی – گروه ۱ ۴۶۰۳۲۱ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346032101 پنج شنبه ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ سعید اخوان ورنوسفادرانی
ریاضی مهندسی – گروه ۲ ۴۶۰۳۲۱ ۲ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346032102 پنج شنبه ۱۵:۳۰ ۱۷:۳۰ سعید اخوان ورنوسفادرانی
ریاضی مهندسی – گروه ۴ ۴۶۰۳۲۱ ۴ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346032104 پنج شنبه ۱۵:۳۰ ۱۷:۳۰ سعید جهانگیری
ریزپردازنده۱ – گروه ۱ ۴۱۶۵۲۹ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899341652901 پنج شنبه ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ مهدی نصری
ریزپردازنده۱ – گروه ۲ ۴۱۶۵۲۹ ۲ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899341652902 پنج شنبه ۱۳:۱۵ ۱۵:۱۵ مهدی نصری
زبان خارجه – گروه ۲ ۴۰۰۳۴۲ ۲ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899340034202 پنج شنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ مژده دهقان حسین آبادی
سازه های بتن آرمه ۲ – گروه ۱ ۴۴۰۰۲۲ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899344002201 پنج شنبه ۱۷:۴۵ ۱۹:۴۵ فرهاد  ریاحی
سازه های فولادی ۱ – گروه ۱ ۴۴۰۰۲۴ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899344002401 پنج شنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ نوید نعیمی
سازه های فولادی ۲ – گروه ۱ ۴۴۰۰۲۵ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899344002501 پنج شنبه ۱۳:۱۵ ۱۵:۱۵ فرهاد  ریاحی
سوخت احتراق – گروه ۱ ۴۶۱۳۶۵ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346136501 پنج شنبه ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ محمدرضا فریدزاده
سیستمهای کنترل خطی – گروه ۱ ۴۱۰۳۵۰ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899341035001 پنج شنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ حامد خدادادی
طراحی سیستم های تبرید وسردخانه – گروه ۱ ۴۶۰۰۲۱ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346002101 پنج شنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ محمدعلی فضیلتی
فیزیک ۱  – گروه ۱ ۴۶۱۳۵۹ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346135901 پنج شنبه ۱۷:۴۵ ۱۹:۴۵ اعظم صادقی
فیزیک الکتریسته ومغناطیس – گروه ۱ ۹۱۲۸۰۳ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899391280301 پنج شنبه ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ جهانشاه الهیاری
فیزیک پیش دانشگاهی  – گروه ۱ ۴۶۳۷۰۷ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346370701 پنج شنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ جهانشاه الهیاری
فیزیک حرارت – گروه ۱ ۴۰۶۸۰۲ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899340680201 پنج شنبه ۱۳:۱۵ ۱۵:۱۵ احمد حکیم
فیزیک مکانیک – گروه ۱ ۴۶۳۸۰۱ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346380101 پنج شنبه ۱۵:۳۰ ۱۷:۳۰ احمد حکیم
قالب و قالب بندی – گروه ۱ ۴۴۰۳۰۲ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899344030201 پنج شنبه ۱۵:۳۰ ۱۷:۳۰ کورش ندیمی شهرکی
کارآفرینی عمومی – گروه ۱ ۴۰۰۴۲۵ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899340042501 پنج شنبه ۲۰:۰۰ ۲۲:۰۰ رسول نورمحمدی
مبانی GIS در مهندسی عمران – گروه ۱ ۴۴۰۰۵۰ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899344005001 پنج شنبه ۱۳:۱۵ ۱۵:۱۵ زهرا زمانی
مبانی مهندسی برق ۱ – گروه ۱ ۴۶۰۳۲۳ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346032301 پنج شنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ امراله جبارزارع
مبانی مهندسی برق ۲ – گروه ۱ ۴۶۰۳۲۴ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346032401 پنج شنبه ۱۵:۳۰ ۱۷:۳۰ میلاد دولتشاهی
محاسبات عددی – گروه ۲ ۴۶۰۳۰۷ ۲ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346030702 پنج شنبه ۱۵:۳۰ ۱۷:۳۰ عبدالعلی روح الهی
مدارهای الکتریکی ۱  – گروه ۱ ۴۱۰۳۲۶ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899341032601 پنج شنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ حسین عموتقی
مدارهای منطقی – گروه ۱ ۴۱۰۳۳۹ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899341033901 پنج شنبه ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ سیدمحمد طباطبائی خوزانی
معادلات دیفرانسیل – گروه ۱ ۴۶۰۳۰۳ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346030301 پنج شنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ سعید قبادی
معادلات دیفرانسیل – گروه ۲ ۴۶۰۳۰۳ ۲ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346030302 پنج شنبه ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ سعید قبادی
مقررات ملی ساختمان – گروه ۱ ۴۴۰۰۳۹ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899344003901 پنج شنبه ۱۵:۳۰ ۱۷:۳۰ محمدعلی معمار
مکانیک سیالات – گروه ۱ ۴۴۰۰۳۱ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899344003101 پنج شنبه ۱۳:۱۵ ۱۵:۱۵ تقی مهندس
مهندسی پی – گروه ۱ ۴۴۰۰۳۰ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899344003001 پنج شنبه ۱۵:۳۰ ۱۷:۳۰ محمدرضا طرفه نژاد
نقشه کشی صنعتی ۲  – گروه ۱ ۴۶۰۳۲۹ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346032901 پنج شنبه ۱۵:۳۰ ۱۷:۳۰ علی صفائی
اجرای سازه های بتنی – گروه ۱ ۴۴۰۲۱۰ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899344021001 جمعه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ محمدعلی سبحانی فروشانی
ارتعاشات مکانیکی  – گروه ۱ ۴۶۰۳۵۱ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346035101 جمعه ۱۳:۱۵ ۱۵:۱۵ حمیدرضا صابونی
استاتیک – گروه ۱ ۴۶۶۸۰۷ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346680701 جمعه ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ فرشید آقاداوودی
استاتیک و مقاومت مصالح در مهندسی پزشکی – گروه ۱ ۴۱۶۴۳۴ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899341643401 جمعه ۱۳:۱۵ ۱۵:۱۵ مجید جباری نیک آبادی
اصول مهندسی ترافیک – گروه ۱ ۴۴۰۰۸۰ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899344008001 جمعه ۱۵:۳۰ ۱۷:۳۰ یاسمین قانع
اصول مهندسی زلزله وباد – گروه ۱ ۴۴۰۰۵۸ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899344005801 جمعه ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ نوید نعیمی
اصول و افزارهای توانبخشی  – گروه ۱ ۴۱۶۴۱۰ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899341641001 جمعه ۱۷:۴۵ ۱۹:۴۵ علیرضا سیف زاده
الکترونیک ۱  – گروه ۱ ۴۱۰۳۳۲ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899341033201 جمعه ۱۵:۳۰ ۱۷:۳۰ محمدحسین ارشادی
انتقال حرارت ۱  – گروه ۱ ۴۶۰۳۴۸ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346034801 جمعه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ بابک مهماندوست
آشنایی با قرائت و روانخوانی قرآن کریم – گروه ۱ ۴۰۰۵۱۴ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899340051401 جمعه ۱۷:۴۵ ۱۹:۴۵ مهرداد سهیلی
آمارواحتمال مهندسی – گروه ۱ ۴۱۰۳۰۸ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899341030801 جمعه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ محمدرضا مهیاری نیا
پروژه راهسازی – گروه ۱ ۴۴۰۰۳۵ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899344003501 جمعه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ حسنعلی سپیانی
پروژه سازه های بتن آرمه  – گروه ۱ ۴۴۰۰۲۳ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899344002301 جمعه ۱۳:۱۵ ۱۵:۱۵ محمد  جهانمرد
پروژه سازه های فولادی  – گروه ۱ ۴۴۰۰۲۶ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899344002601 جمعه ۱۵:۳۰ ۱۷:۳۰ محمد  جهانمرد
تجزیه وتحلیل سیستمها – گروه ۱ ۴۱۰۳۴۱ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899341034101 جمعه ۱۳:۱۵ ۱۵:۱۵ سیدمحمد طباطبائی خوزانی
تجزیه وتحلیل سیستمها – گروه ۲ ۴۱۰۳۴۱ ۲ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899341034102 جمعه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ مهدی نصری
تحلیل سازه ها ۲ – گروه ۱ ۴۴۰۰۲۰ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899344002001 جمعه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ فرهاد  ریاحی
ترمودینامیک ۱ – گروه ۱ ۴۶۰۳۴۱ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346034101 جمعه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ سعید رسولی جزی
تفسیرموضوعی قرآن  – گروه ۱ ۱۰۱۱۳۴ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899310113401 جمعه ۱۵:۳۰ ۱۷:۳۰ ابراهیم سمیعی
دینامیک ماشین – گروه ۱ ۴۶۰۳۴۹ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346034901 جمعه ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ مصطفی پیرمرادیان
راه آهن – گروه ۱ ۴۴۰۰۸۱ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899344008101 جمعه ۱۳:۱۵ ۱۵:۱۵ یاسمین قانع
راهسازی – گروه ۱ ۴۴۰۰۳۴ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899344003401 جمعه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ یاسمین قانع
روان شناسی زبان باتاکیدبرزبان فارسی  – گروه ۱ ۲۶۸۵۰۴ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899326850401 جمعه ۲۰:۰۰ ۲۲:۰۰ شهلا شیرانی
روش های اجرایی ساختمان – گروه ۱ ۴۴۰۰۳۳ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899344003301 جمعه ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ محمدعلی سبحانی فروشانی
ریاضی عمومی – گروه ۱ ۴۰۱۸۲۱ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899340182101 جمعه ۱۳:۱۵ ۱۵:۱۵ عبدالعلی روح الهی
ریاضی عمومی ۱  – گروه ۱ ۴۶۰۳۱۸ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346031801 جمعه ۱۳:۱۵ ۱۵:۱۵ سعید جهانگیری
ریاضی عمومی ۱  – گروه ۱ ۸۵۲۸۰۱ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899385280101 جمعه ۱۵:۳۰ ۱۷:۳۰ مژگان باقربوم
ریاضی عمومی ۲  – گروه ۱ ۴۶۰۳۱۹ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346031901 جمعه ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ طوبی جبروتیان
ریاضی عمومی ۲  – گروه ۱ ۸۵۲۸۰۲ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899385280201 جمعه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ سعید جهانگیری
ریاضی عمومی ۲  – گروه ۲ ۴۶۰۳۱۹ ۲ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346031902 جمعه ۱۷:۴۵ ۱۹:۴۵ مژگان باقربوم
ریاضی مهندسی – گروه ۱ ۴۶۰۳۲۱ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346032101 جمعه ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ سعید اخوان ورنوسفادرانی
ریاضی مهندسی – گروه ۲ ۴۶۰۳۲۱ ۲ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346032102 جمعه ۱۵:۳۰ ۱۷:۳۰ سعید اخوان ورنوسفادرانی
ریاضی مهندسی – گروه ۴ ۴۶۰۳۲۱ ۴ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346032104 جمعه ۱۵:۳۰ ۱۷:۳۰ سعید جهانگیری
ریزپردازنده۱ – گروه ۱ ۴۱۶۵۲۹ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899341652901 جمعه ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ مهدی نصری
ریزپردازنده۱ – گروه ۲ ۴۱۶۵۲۹ ۲ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899341652902 جمعه ۱۳:۱۵ ۱۵:۱۵ مهدی نصری
زبان خارجه – گروه ۲ ۴۰۰۳۴۲ ۲ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899340034202 جمعه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ مژده دهقان حسین آبادی
سازه های بتن آرمه ۲ – گروه ۱ ۴۴۰۰۲۲ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899344002201 جمعه ۱۷:۴۵ ۱۹:۴۵ فرهاد  ریاحی
سازه های فولادی ۱ – گروه ۱ ۴۴۰۰۲۴ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899344002401 جمعه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ نوید نعیمی
سازه های فولادی ۲ – گروه ۱ ۴۴۰۰۲۵ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899344002501 جمعه ۱۳:۱۵ ۱۵:۱۵ فرهاد  ریاحی
سوخت احتراق – گروه ۱ ۴۶۱۳۶۵ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346136501 جمعه ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ محمدرضا فریدزاده
سیستمهای کنترل خطی – گروه ۱ ۴۱۰۳۵۰ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899341035001 جمعه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ حامد خدادادی
طراحی سیستم های تبرید وسردخانه – گروه ۱ ۴۶۰۰۲۱ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346002101 جمعه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ محمدعلی فضیلتی
فیزیک ۱  – گروه ۱ ۴۶۱۳۵۹ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346135901 جمعه ۱۷:۴۵ ۱۹:۴۵ اعظم صادقی
فیزیک الکتریسته ومغناطیس – گروه ۱ ۹۱۲۸۰۳ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899391280301 جمعه ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ جهانشاه الهیاری
فیزیک پیش دانشگاهی  – گروه ۱ ۴۶۳۷۰۷ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346370701 جمعه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ جهانشاه الهیاری
فیزیک حرارت – گروه ۱ ۴۰۶۸۰۲ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899340680201 جمعه ۱۳:۱۵ ۱۵:۱۵ احمد حکیم
فیزیک مکانیک – گروه ۱ ۴۶۳۸۰۱ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346380101 جمعه ۱۵:۳۰ ۱۷:۳۰ احمد حکیم
قالب و قالب بندی – گروه ۱ ۴۴۰۳۰۲ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899344030201 جمعه ۱۵:۳۰ ۱۷:۳۰ کورش ندیمی شهرکی
کارآفرینی عمومی – گروه ۱ ۴۰۰۴۲۵ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899340042501 جمعه ۲۰:۰۰ ۲۲:۰۰ رسول نورمحمدی
مبانی GIS در مهندسی عمران – گروه ۱ ۴۴۰۰۵۰ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899344005001 جمعه ۱۳:۱۵ ۱۵:۱۵ زهرا زمانی
مبانی مهندسی برق ۱ – گروه ۱ ۴۶۰۳۲۳ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346032301 جمعه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ امراله جبارزارع
مبانی مهندسی برق ۲ – گروه ۱ ۴۶۰۳۲۴ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346032401 جمعه ۱۵:۳۰ ۱۷:۳۰ میلاد دولتشاهی
محاسبات عددی – گروه ۱ ۴۶۰۳۰۷ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346030701 جمعه ۱۷:۴۵ ۱۹:۴۵ سعید قبادی
مدارهای الکتریکی ۱  – گروه ۱ ۴۱۰۳۲۶ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899341032601 جمعه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ حسین عموتقی
مدارهای منطقی – گروه ۱ ۴۱۰۳۳۹ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899341033901 جمعه ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ سیدمحمد طباطبائی خوزانی
معادلات دیفرانسیل – گروه ۱ ۴۶۰۳۰۳ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346030301 جمعه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ سعید قبادی
معادلات دیفرانسیل – گروه ۲ ۴۶۰۳۰۳ ۲ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346030302 جمعه ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ سعید قبادی
مقررات ملی ساختمان – گروه ۱ ۴۴۰۰۳۹ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899344003901 جمعه ۱۵:۳۰ ۱۷:۳۰ محمدعلی معمار
مکانیک سیالات – گروه ۱ ۴۴۰۰۳۱ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899344003101 جمعه ۱۳:۱۵ ۱۵:۱۵ تقی مهندس
مهندسی پی – گروه ۱ ۴۴۰۰۳۰ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899344003001 جمعه ۱۵:۳۰ ۱۷:۳۰ محمدرضا طرفه نژاد
نقشه کشی صنعتی ۲  – گروه ۱ ۴۶۰۳۲۹ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346032901 جمعه ۱۵:۳۰ ۱۷:۳۰ علی صفائی
اندیشه سیاسی امام خمینی  – گروه ۲ ۱۰۱۱۳۰ ۲ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899310113002 چهارشنبه ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ حسین افشاری
آزمون های روانشناختی ۲ – گروه ۱ ۲۰۷۱۳۶ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320713601 چهارشنبه ۱۷:۴۵ ۱۹:۴۵ مهدی تبریزی
آسیب شناسی اجتماعی – گروه ۱ ۲۰۷۱۴۵ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320714501 چهارشنبه ۱۳:۱۵ ۱۵:۱۵ محمدرضا ایروانی
آشنایی با مبانی دفاع مقدس – گروه ۲ ۴۰۰۴۲۲ ۲ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899340042202 چهارشنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ غلامرضا ترکان
آموزش هنردردوره ی ابتدائی – گروه ۱ ۲۶۸۵۰۵ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899326850501 چهارشنبه ۱۳:۱۵ ۱۵:۱۵ شهلا شیرانی
آموزش هنردردوره ی ابتدائی – گروه ۱ ۲۶۸۵۰۵ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899326850501 چهارشنبه ۱۵:۳۰ ۱۷:۳۰ شهلا شیرانی
آیین زندگی اخلاق  – گروه ۲ ۱۰۱۱۲۶ ۲ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899310112602 چهارشنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ احمدرضا مویدی
تاریخ امامت  – گروه ۲ ۱۰۱۱۳۳ ۲ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899310113302 چهارشنبه ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ ابراهیم  محمدی
تاریخ فرهنگ وتمدن اسلام وایران – گروه ۲ ۱۰۱۱۳۷ ۲ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899310113702 چهارشنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ ابراهیم  محمدی
توانبخشی کودکان با نیازهای خاص – گروه ۱ ۲۰۷۱۴۹ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320714901 چهارشنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ مهدی تبریزی
حسابداری شرکتهای ۲  – گروه ۱ ۸۵۲۸۱۸ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899385281801 چهارشنبه ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ اسماعیل جمشیدی
حسابداری صنعتی ۲  – گروه ۱ ۸۵۲۸۱۵ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899385281501 چهارشنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ شیما  کمالی منفرد
حسابداری مالیاتی – گروه ۱ ۸۵۲۸۱۶ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899385281601 چهارشنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ اسماعیل جمشیدی
حسابرسی ۱  – گروه ۱ ۸۵۲۸۱۹ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899385281901 چهارشنبه ۱۷:۴۵ ۱۹:۴۵ سیده الهام موسوی بخش
حقوق بین الملل خصوصی (۲) – گروه ۱ ۲۰۹۲۴۵ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320924501 چهارشنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ محمد مهدی صادقی
حقوق بین الملل عمومی (۲) – گروه ۱ ۲۰۹۲۱۴ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320921401 چهارشنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ مهسا خواجه
حقوق تجارت (۲) شرکتها – گروه ۱ ۲۰۹۲۲۵ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320922501 چهارشنبه ۱۳:۱۵ ۱۵:۱۵ سمیه صرامی فروشانی
حقوق تجارت (۳)اسناد تجاری – گروه ۱ ۲۰۹۲۲۶ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320922601 چهارشنبه ۱۵:۳۰ ۱۷:۳۰ محمدصادق تیموری
حقوق تجارت (۴) ورشکستگی – گروه ۱ ۲۰۹۲۲۷ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320922701 چهارشنبه ۱۷:۴۵ ۱۹:۴۵ محمدصادق تیموری
حقوق جزای اختصاصی (۳) جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص – گروه ۱ ۲۰۹۵۲۱ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320952101 چهارشنبه ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ راضیه  سبزه علی
حقوق جزای اختصاصی (۴) جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص – گروه ۱ ۲۰۹۵۲۲ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320952201 چهارشنبه ۲۰:۰۰ ۲۲:۰۰ امید دوست بین
حقوق مدنی (۲) اموال و مالکیت – گروه ۱ ۲۰۹۲۲۸ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320922801 چهارشنبه ۱۵:۳۰ ۱۷:۳۰ فهیمه صادقی
حقوق مدنی(۳) کلیات قراردادها – گروه ۱ ۲۰۹۲۲۹ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320922901 چهارشنبه ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ رضا مقصودی
حقوق مدنی(۵) حقوق خانواده – گروه ۱ ۲۰۹۵۲۵ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320952501 چهارشنبه ۲۰:۰۰ ۲۲:۰۰ شیرین رئیسی
حقوق مدنی(۶) عقود معین قسمت (الف) – گروه ۱ ۲۰۹۲۳۲ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320923201 چهارشنبه ۱۳:۱۵ ۱۵:۱۵ مریم شریفی رنانی
حقوق مدنی(۷) عقود معین قسمت ( ب) – گروه ۱ ۲۰۹۲۳۳ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320923301 چهارشنبه ۱۵:۳۰ ۱۷:۳۰ علی سعادت
حقوق مدنی(۸) شفعه و وصیت و ارث – گروه ۱ ۲۰۹۲۳۴ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320923401 چهارشنبه ۱۵:۳۰ ۱۷:۳۰ زهرا  زارعی شمس آبادی
دانش خانواده و جمعیت – گروه ۲ ۴۰۰۶۰۰ ۲ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899340060002 چهارشنبه ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ احمدرضا مویدی
دانش خانواده و جمعیت – گروه ۴ ۴۰۰۶۰۰ ۴ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899340060004 چهارشنبه ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ الهام سنمار
روانشناسی کودکان با نیازهای خاص ۲ – گروه ۱ ۲۰۷۱۴۸ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320714801 چهارشنبه ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ مهدی تبریزی
روش تحقیق – گروه ۱ ۲۰۹۲۷۶ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320927601 چهارشنبه ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ فردوس فرجی
روش تحقیق باتاکیدبرعلوم تربیتی – گروه ۱ ۴۰۰۴۱۷ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899340041701 چهارشنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ شهلا شیرانی
روش های نوین یاددهی -یادگیری – گروه ۱ ۲۶۸۵۱۱ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899326851101 چهارشنبه ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ شکوه شفائی
روشهای آماری درعلوم تربیتی – گروه ۱ ۲۶۰۳۲۱ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899326032101 چهارشنبه ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ شهلا شیرانی
زبان تخصصی – متون تخصصی در آموزش وپرورش ابتدایی  – گروه ۱ ۲۶۸۵۱۸ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899326851801 چهارشنبه ۱۷:۴۵ ۱۹:۴۵ محمدحسین تابش
زبان خارجه – گروه ۱ ۴۰۰۳۴۲ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899340034201 چهارشنبه ۱۳:۱۵ ۱۵:۱۵ محمدحسین تابش
زبان فنی – گروه ۱ ۸۵۲۸۰۶ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899385280601 چهارشنبه ۱۳:۱۵ ۱۵:۱۵ وحید  روح الهی
طراحی اجزا ۲  – گروه ۱ ۴۶۱۳۵۵ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346135501 چهارشنبه ۲۰:۰۰ ۲۲:۰۰ محمد هاشمیان
کارآفرینی عمومی – گروه ۲ ۴۰۰۴۲۵ ۲ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899340042502 چهارشنبه ۲۰:۰۰ ۲۲:۰۰ رسول نورمحمدی
کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در آموزش ابتدائی – گروه ۱ ۲۶۸۵۲۳ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899326852301 چهارشنبه ۱۵:۳۰ ۱۷:۳۰ سعادت همائی
کامپیوتردرحسابداری ۳  – گروه ۱ ۸۵۲۸۰۹ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899385280901 چهارشنبه ۱۵:۳۰ ۱۷:۳۰ سیده الهام موسوی بخش
متون حقوقی(۱) حقوق خصوصی – گروه ۱ ۲۰۹۵۰۷ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320950701 چهارشنبه ۱۷:۴۵ ۱۹:۴۵ رضا  عرب زاده
متون حقوقی(۲) حقوق عمومی – گروه ۱ ۲۰۹۵۰۸ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320950801 چهارشنبه ۲۰:۰۰ ۲۲:۰۰ رضا  عرب زاده
مدارهای الکتریکی ۲  – گروه ۱ ۴۱۰۳۴۲ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899341034201 چهارشنبه ۲۰:۰۰ ۲۲:۰۰ محمدمهدی رضایی
نظریه ها ،اصول و فنون مشاوره و روان درمانی – گروه ۱ ۲۰۷۱۴۲ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320714201 چهارشنبه ۱۵:۳۰ ۱۷:۳۰ مریم تولایی
ادله اثبات دعوی – گروه ۱ ۲۰۹۲۵۳ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320925301 دوشنبه ۱۷:۴۵ ۱۹:۴۵ سجاد پاکدل نیا
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی – گروه ۱ ۲۶۸۵۱۶ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899326851601 دوشنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ شکوه شفائی
اصول فقه (۲) – گروه ۱ ۲۰۹۲۱۹ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320921901 دوشنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ عطاءالله رجالی
اندیشه اسلامی ۱  – گروه ۲ ۱۰۱۱۲۰ ۲ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899310112002 دوشنبه ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ مجتبی یاورفینی
اندیشه اسلامی ۲ نبوت وامامت  – گروه ۲ ۱۰۱۱۲۱ ۲ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899310112102 دوشنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ مهدی  قربانی سینی
اندیشه‌ها و وصایای حضرت امام(ره) – گروه ۲ ۴۰۰۵۲۹ ۲ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899340052902 دوشنبه ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ محسن راجی
اندیشه‌ها و وصایای حضرت امام(ره) – گروه ۳ ۴۰۰۵۲۹ ۳ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899340052903 دوشنبه ۰۹:۱۰ ۱۰:۱۰ محسن راجی
آسیب شناسی روانی ۱ – گروه ۱ ۲۰۷۱۳۱ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320713101 دوشنبه ۱۳:۱۵ ۱۵:۱۵ یوسف گرجی
آسیب شناسی روانی ۲ – گروه ۱ ۲۰۷۱۳۲ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320713201 دوشنبه ۱۵:۳۰ ۱۷:۳۰ یوسف گرجی
آشنایی با قرائت و روانخوانی قرآن کریم – گروه ۲ ۴۰۰۵۱۴ ۲ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899340051402 دوشنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ مصطفی قدیری
آشنایی با قرائت و روانخوانی قرآن کریم – گروه ۳ ۴۰۰۵۱۴ ۳ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899340051403 دوشنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ فاطمه نادعلی
آشنایی با قرائت و روانخوانی قرآن کریم – گروه ۴ ۴۰۰۵۱۴ ۴ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899340051404 دوشنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ مرضیه عبادی پور فرد
آئین دادرسی کیفری (۱) – گروه ۱ ۲۰۹۲۴۰ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320924001 دوشنبه ۲۰:۰۰ ۲۲:۰۰ علی رحیمی
پروژه مالی – گروه ۱ ۸۵۲۸۲۲ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899385282201 دوشنبه ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ اسماعیل جمشیدی
تحلیل برنامه های درسی ابتدائی – گروه ۱ ۲۶۸۵۱۲ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899326851201 دوشنبه ۱۷:۴۵ ۱۹:۴۵ شکوه شفائی
تحلیل محتوای کتابهای درسی دوره ابتدایی ۱ – گروه ۱ ۲۶۸۵۱۳ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899326851301 دوشنبه ۱۳:۱۵ ۱۵:۱۵ شکوه شفائی
تحلیل محتوای کتابهای درسی دوره ابتدایی ۲ – گروه ۱ ۲۶۸۵۱۴ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899326851401 دوشنبه ۱۵:۳۰ ۱۷:۳۰ شکوه شفائی
تفسیرموضوعی قرآن  – گروه ۲ ۱۰۱۱۳۴ ۲ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899310113402 دوشنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ سیدهاشم سادات پور
جرم شناسی – گروه ۱ ۲۰۹۲۴۶ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320924601 دوشنبه ۱۷:۴۵ ۱۹:۴۵ امید دوست بین
حسابداری شرکتهای ۲  – گروه ۱ ۸۵۲۸۱۸ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899385281801 دوشنبه ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ اسماعیل جمشیدی
حسابداری صنعتی ۲  – گروه ۱ ۸۵۲۸۱۵ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899385281501 دوشنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ شیما  کمالی منفرد
حسابرسی ۱  – گروه ۱ ۸۵۲۸۱۹ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899385281901 دوشنبه ۱۷:۴۵ ۱۹:۴۵ سیده الهام موسوی بخش
حقوق اساسی (۲) – گروه ۱ ۲۰۹۵۱۷ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320951701 دوشنبه ۱۳:۱۵ ۱۵:۱۵ سهیر سعیدزاده
حقوق تطبیقی – گروه ۱ ۲۰۹۲۵۲ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320925201 دوشنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ حمید صرامی
حقوق جزای اختصاصی(۱) جرایم علیه اموال ومالکیت – گروه ۱ ۲۰۹۵۱۳ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320951301 دوشنبه ۱۵:۳۰ ۱۷:۳۰ محمدرضا نمازی زاده
حقوق جزای عمومی ۲ – گروه ۱ ۲۰۹۲۱۱ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320921101 دوشنبه ۱۵:۳۰ ۱۷:۳۰ حجت محمد حسینی حاجیور
حقوق سازمان های بین المللی – گروه ۱ ۲۰۹۲۱۵ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320921501 دوشنبه ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ احسان طاهری حاجی وند
حقوق مدنی(۳) کلیات قراردادها – گروه ۱ ۲۰۹۲۲۹ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320922901 دوشنبه ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ رضا مقصودی
حقوق مدنی(۴) الزامات خارج از قراردادها – گروه ۱ ۲۰۹۲۳۰ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320923001 دوشنبه ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ علی  ولیخانی
حقوق مدنی(۶) عقود معین قسمت (الف) – گروه ۱ ۲۰۹۲۳۲ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320923201 دوشنبه ۱۳:۱۵ ۱۵:۱۵ مریم شریفی رنانی
حقوق مدنی(۷) عقود معین قسمت ( ب) – گروه ۱ ۲۰۹۲۳۳ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320923301 دوشنبه ۱۵:۳۰ ۱۷:۳۰ علی سعادت
حقوق مدنی(۸) شفعه و وصیت و ارث – گروه ۱ ۲۰۹۲۳۴ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320923401 دوشنبه ۱۵:۳۰ ۱۷:۳۰ زهرا  زارعی شمس آبادی
روانشناسی تحولی ۲ – گروه ۱ ۲۰۷۱۱۴ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320711401 دوشنبه ۱۵:۳۰ ۱۷:۳۰ حسین سمیعی
روانشناسی شخصیت – گروه ۱ ۲۰۷۱۱۷ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320711701 دوشنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ حسین سمیعی
روش تدریس تربیت بدنی – گروه ۱ ۲۶۸۵۰۹ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899326850901 دوشنبه ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ الله یار عرب مومنی
روش های نوین یاددهی -یادگیری – گروه ۱ ۲۶۸۵۱۱ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899326851101 دوشنبه ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ شکوه شفائی
زبان خارجه – گروه ۱ ۴۰۰۳۴۲ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899340034201 دوشنبه ۱۳:۱۵ ۱۵:۱۵ محمدحسین تابش
طراحی اجزا ۲  – گروه ۱ ۴۶۱۳۵۵ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346135501 دوشنبه ۲۰:۰۰ ۲۲:۰۰ محمد هاشمیان
فلسفه علم روانشناسی – گروه ۱ ۲۰۷۱۲۰ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320712001 دوشنبه ۱۳:۱۵ ۱۵:۱۵ حسین سمیعی
فیزیک ۲  – گروه ۱ ۴۶۱۳۵۸ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346135801 دوشنبه ۲۰:۰۰ ۲۲:۰۰ جواد اشکبوس اصفهانی
فیزیک ۲  – گروه ۲ ۴۶۱۳۵۸ ۲ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346135802 دوشنبه ۱۷:۴۵ ۱۹:۴۵ جواد اشکبوس اصفهانی
کارآفرینی عمومی – گروه ۲ ۴۰۰۴۲۵ ۲ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899340042502 دوشنبه ۲۰:۰۰ ۲۲:۰۰ رسول نورمحمدی
کیفرشناسی – گروه ۱ ۲۰۹۲۵۹ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320925901 دوشنبه ۲۰:۰۰ ۲۲:۰۰ راضیه  سبزه علی
متون روانشناسی به انگلیسی ۱ – گروه ۱ ۲۰۷۱۲۳ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320712301 دوشنبه ۱۷:۴۵ ۱۹:۴۵ محمدحسین تابش
متون روانشناسی به انگلیسی ۲ – گروه ۱ ۲۰۷۱۲۴ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320712401 دوشنبه ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ محمدحسین تابش
متون فقه (۳) حقوق عمومی وبین الملل – گروه ۱ ۲۰۹۵۱۸ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320951801 دوشنبه ۱۳:۱۵ ۱۵:۱۵ حامد رستمی نجف آبادی
متون فقه(۴) – گروه ۱ ۲۰۹۲۲۳ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320922301 دوشنبه ۱۳:۱۵ ۱۵:۱۵ علی  مهدی فرد
مدارهای الکتریکی ۲  – گروه ۱ ۴۱۰۳۴۲ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899341034201 دوشنبه ۲۰:۰۰ ۲۲:۰۰ محمدمهدی رضایی
مددکاری اجتماعی فردی ۱ – گروه ۱ ۲۵۹۴۷۶ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899325947601 دوشنبه ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ محمدرضا ایروانی
مددکاری اجتماعی گروهی ۱ – گروه ۱ ۲۵۹۴۹۱ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899325949101 دوشنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ کاظم قجاوند
مددکاری اجتماعی گروهی ۲ – گروه ۱ ۲۵۹۴۹۲ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899325949201 دوشنبه ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ کاظم قجاوند
نظریه ها ،اصول و فنون مشاوره و روان درمانی – گروه ۱ ۲۰۷۱۴۲ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320714201 دوشنبه ۱۵:۳۰ ۱۷:۳۰ مریم تولایی
اندیشه سیاسی امام خمینی  – گروه ۲ ۱۰۱۱۳۰ ۲ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899310113002 سه شنبه ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ حسین افشاری
آزمون های روانشناختی ۲ – گروه ۱ ۲۰۷۱۳۶ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320713601 سه شنبه ۱۷:۴۵ ۱۹:۴۵ مهدی تبریزی
آسیب شناسی اجتماعی – گروه ۱ ۲۰۷۱۴۵ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320714501 سه شنبه ۱۳:۱۵ ۱۵:۱۵ محمدرضا ایروانی
آشنایی با مبانی دفاع مقدس – گروه ۲ ۴۰۰۴۲۲ ۲ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899340042202 سه شنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ غلامرضا ترکان
آیین زندگی اخلاق  – گروه ۲ ۱۰۱۱۲۶ ۲ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899310112602 سه شنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ احمدرضا مویدی
آئین دادرسی کیفری (۱) – گروه ۱ ۲۰۹۲۴۰ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320924001 سه شنبه ۲۰:۰۰ ۲۲:۰۰ علی رحیمی
پزشکی قانونی – گروه ۱ ۲۰۹۵۱۹ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320951901 سه شنبه ۲۰:۰۰ ۲۲:۰۰ سعیدرضا فاطمی نیا
تاریخ امامت  – گروه ۲ ۱۰۱۱۳۳ ۲ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899310113302 سه شنبه ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ ابراهیم  محمدی
تاریخ فرهنگ وتمدن اسلام وایران – گروه ۲ ۱۰۱۱۳۷ ۲ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899310113702 سه شنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ ابراهیم  محمدی
توانبخشی کودکان با نیازهای خاص – گروه ۱ ۲۰۷۱۴۹ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320714901 سه شنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ مهدی تبریزی
حسابداری شرکتهای ۲  – گروه ۱ ۸۵۲۸۱۸ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899385281801 سه شنبه ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ اسماعیل جمشیدی
حسابداری صنعتی ۲  – گروه ۱ ۸۵۲۸۱۵ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899385281501 سه شنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ شیما  کمالی منفرد
حسابداری مالیاتی – گروه ۱ ۸۵۲۸۱۶ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899385281601 سه شنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ اسماعیل جمشیدی
حسابرسی ۱  – گروه ۱ ۸۵۲۸۱۹ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899385281901 سه شنبه ۱۷:۴۵ ۱۹:۴۵ سیده الهام موسوی بخش
حقوق بین الملل خصوصی (۲) – گروه ۱ ۲۰۹۲۴۵ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320924501 سه شنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ محمد مهدی صادقی
حقوق بین الملل عمومی (۲) – گروه ۱ ۲۰۹۲۱۴ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320921401 سه شنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ مهسا خواجه
حقوق تجارت (۲) شرکتها – گروه ۱ ۲۰۹۲۲۵ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320922501 سه شنبه ۱۳:۱۵ ۱۵:۱۵ سمیه صرامی فروشانی
حقوق تجارت (۳)اسناد تجاری – گروه ۱ ۲۰۹۲۲۶ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320922601 سه شنبه ۱۵:۳۰ ۱۷:۳۰ محمدصادق تیموری
حقوق تجارت (۴) ورشکستگی – گروه ۱ ۲۰۹۲۲۷ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320922701 سه شنبه ۱۷:۴۵ ۱۹:۴۵ محمدصادق تیموری
حقوق جزای اختصاصی (۳) جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص – گروه ۱ ۲۰۹۵۲۱ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320952101 سه شنبه ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ راضیه  سبزه علی
حقوق مدنی (۲) اموال و مالکیت – گروه ۱ ۲۰۹۲۲۸ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320922801 سه شنبه ۱۵:۳۰ ۱۷:۳۰ فهیمه صادقی
حقوق مدنی(۳) کلیات قراردادها – گروه ۱ ۲۰۹۲۲۹ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320922901 سه شنبه ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ رضا مقصودی
حقوق مدنی(۵) حقوق خانواده – گروه ۱ ۲۰۹۵۲۵ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320952501 سه شنبه ۲۰:۰۰ ۲۲:۰۰ شیرین رئیسی
حقوق مدنی(۶) عقود معین قسمت (الف) – گروه ۱ ۲۰۹۲۳۲ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320923201 سه شنبه ۱۳:۱۵ ۱۵:۱۵ مریم شریفی رنانی
حقوق مدنی(۷) عقود معین قسمت ( ب) – گروه ۱ ۲۰۹۲۳۳ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320923301 سه شنبه ۱۵:۳۰ ۱۷:۳۰ علی سعادت
حقوق مدنی(۸) شفعه و وصیت و ارث – گروه ۱ ۲۰۹۲۳۴ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320923401 سه شنبه ۱۵:۳۰ ۱۷:۳۰ زهرا  زارعی شمس آبادی
دانش خانواده و جمعیت – گروه ۲ ۴۰۰۶۰۰ ۲ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899340060002 سه شنبه ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ احمدرضا مویدی
دانش خانواده و جمعیت – گروه ۴ ۴۰۰۶۰۰ ۴ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899340060004 سه شنبه ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ الهام سنمار
روانشناسی کودکان با نیازهای خاص ۲ – گروه ۱ ۲۰۷۱۴۸ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320714801 سه شنبه ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ مهدی تبریزی
روش تحقیق – گروه ۱ ۲۰۹۲۷۶ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320927601 سه شنبه ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ فردوس فرجی
روش تحقیق باتاکیدبرعلوم تربیتی – گروه ۱ ۴۰۰۴۱۷ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899340041701 سه شنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ شهلا شیرانی
روش های نوین یاددهی -یادگیری – گروه ۱ ۲۶۸۵۱۱ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899326851101 سه شنبه ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ شکوه شفائی
روشهای آماری درعلوم تربیتی – گروه ۱ ۲۶۰۳۲۱ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899326032101 سه شنبه ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ شهلا شیرانی
زبان تخصصی – متون تخصصی در آموزش وپرورش ابتدایی  – گروه ۱ ۲۶۸۵۱۸ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899326851801 سه شنبه ۱۷:۴۵ ۱۹:۴۵ محمدحسین تابش
زبان خارجه – گروه ۱ ۴۰۰۳۴۲ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899340034201 سه شنبه ۱۳:۱۵ ۱۵:۱۵ محمدحسین تابش
زبان فنی – گروه ۱ ۸۵۲۸۰۶ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899385280601 سه شنبه ۱۳:۱۵ ۱۵:۱۵ وحید  روح الهی
طراحی اجزا ۲  – گروه ۱ ۴۶۱۳۵۵ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346135501 سه شنبه ۲۰:۰۰ ۲۲:۰۰ محمد هاشمیان
فیزیک ۲  – گروه ۱ ۴۶۱۳۵۸ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346135801 سه شنبه ۲۰:۰۰ ۲۲:۰۰ جواد اشکبوس اصفهانی
فیزیک ۲  – گروه ۲ ۴۶۱۳۵۸ ۲ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346135802 سه شنبه ۱۷:۴۵ ۱۹:۴۵ جواد اشکبوس اصفهانی
قواعد فقه (۱) مدنی – گروه ۱ ۲۰۹۵۰۳ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320950301 سه شنبه ۱۷:۴۵ ۱۹:۴۵ مه لقا دهقان
کارآفرینی عمومی – گروه ۲ ۴۰۰۴۲۵ ۲ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899340042502 سه شنبه ۲۰:۰۰ ۲۲:۰۰ رسول نورمحمدی
کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در آموزش ابتدائی – گروه ۱ ۲۶۸۵۲۳ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899326852301 سه شنبه ۱۵:۳۰ ۱۷:۳۰ سعادت همائی
کامپیوتردرحسابداری ۳  – گروه ۱ ۸۵۲۸۰۹ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899385280901 سه شنبه ۱۵:۳۰ ۱۷:۳۰ سیده الهام موسوی بخش
مدارهای الکتریکی ۲  – گروه ۱ ۴۱۰۳۴۲ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899341034201 سه شنبه ۲۰:۰۰ ۲۲:۰۰ محمدمهدی رضایی
نظریه ها ،اصول و فنون مشاوره و روان درمانی – گروه ۱ ۲۰۷۱۴۲ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320714201 سه شنبه ۱۵:۳۰ ۱۷:۳۰ مریم تولایی
ارتعاشات مکانیکی  – گروه ۱ ۴۶۰۳۵۱ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346035101 شنبه ۱۳:۱۵ ۱۵:۱۵ حمیدرضا صابونی
استاتیک – گروه ۱ ۴۶۶۸۰۷ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346680701 شنبه ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ فرشید آقاداوودی
استاتیک و مقاومت مصالح در مهندسی پزشکی – گروه ۱ ۴۱۶۴۳۴ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899341643401 شنبه ۱۳:۱۵ ۱۵:۱۵ مجید جباری نیک آبادی
اصول مهندسی زلزله وباد – گروه ۱ ۴۴۰۰۵۸ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899344005801 شنبه ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ نوید نعیمی
اصول و افزارهای توانبخشی  – گروه ۱ ۴۱۶۴۱۰ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899341641001 شنبه ۱۷:۴۵ ۱۹:۴۵ علیرضا سیف زاده
الکترونیک ۱  – گروه ۱ ۴۱۰۳۳۲ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899341033201 شنبه ۱۵:۳۰ ۱۷:۳۰ محمدحسین ارشادی
انتقال حرارت ۱  – گروه ۱ ۴۶۰۳۴۸ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346034801 شنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ بابک مهماندوست
اندازه گیری الکترونیکی – گروه ۱ ۴۱۶۴۳۸ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899341643801 شنبه ۱۳:۱۵ ۱۵:۱۵ حامد خدادادی
اندیشه اسلامی ۱  – گروه ۱ ۱۰۱۱۲۰ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899310112001 شنبه ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ محمدمهدی وهابی
اندیشه اسلامی ۲ نبوت وامامت  – گروه ۱ ۱۰۱۱۲۱ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899310112101 شنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ حسن  حق شناس گرگابی
اندیشه سیاسی امام خمینی  – گروه ۱ ۱۰۱۱۳۰ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899310113001 شنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ عادل رستمی
اندیشه‌ها و وصایای حضرت امام(ره) – گروه ۱ ۴۰۰۵۲۹ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899340052901 شنبه ۱۵:۳۰ ۱۶:۳۰ رضا صفری امیر آبادی
اندیشه‌ها و وصایای حضرت امام(ره) – گروه ۴ ۴۰۰۵۲۹ ۴ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899340052904 شنبه ۱۶:۴۰ ۱۷:۴۰ رضا صفری امیر آبادی
آشنایی با مبانی دفاع مقدس – گروه ۱ ۴۰۰۴۲۲ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899340042201 شنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ محمدحسن احمدی
آمارواحتمال مهندسی – گروه ۱ ۴۱۰۳۰۸ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899341030801 شنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ محمدرضا مهیاری نیا
آمارواحتمال مهندسی – گروه ۱ ۴۴۱۳۱۲ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899344131201 شنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ عبدالعلی روح الهی
آیین زندگی اخلاق  – گروه ۱ ۱۰۱۱۲۶ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899310112601 شنبه ۱۳:۱۵ ۱۵:۱۵ رفیع اله ثرائی وردنجانی
تاریخ امامت  – گروه ۱ ۱۰۱۱۳۳ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899310113301 شنبه ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ ابراهیم  محمدی
تاریخ فرهنگ وتمدن اسلام وایران – گروه ۱ ۱۰۱۱۳۷ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899310113701 شنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ ابراهیم  محمدی
تجزیه وتحلیل سیستمها – گروه ۱ ۴۱۰۳۴۱ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899341034101 شنبه ۱۳:۱۵ ۱۵:۱۵ سیدمحمد طباطبائی خوزانی
تجزیه وتحلیل سیستمها – گروه ۲ ۴۱۰۳۴۱ ۲ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899341034102 شنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ مهدی نصری
تحلیل سازه ها ۲ – گروه ۱ ۴۴۰۰۲۰ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899344002001 شنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ فرهاد  ریاحی
ترمودینامیک – گروه ۱ ۴۶۶۸۱۰ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346681001 شنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ امیررضا نعمت اللهی
ترمودینامیک ۱ – گروه ۱ ۴۶۰۳۴۱ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346034101 شنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ سعید رسولی جزی
دانش خانواده و جمعیت – گروه ۱ ۴۰۰۶۰۰ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899340060001 شنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ رفیع اله ثرائی وردنجانی
دانش خانواده و جمعیت – گروه ۳ ۴۰۰۶۰۰ ۳ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899340060003 شنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ فاطمه انتشاری
دینامیک – گروه ۱ ۴۶۰۳۳۴ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346033401 شنبه ۱۳:۱۵ ۱۵:۱۵ علی مختاریان
دینامیک – گروه ۱ ۴۶۰۳۳۴ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346033401 شنبه ۱۵:۳۰ ۱۷:۳۰ علی مختاریان
دینامیک ماشین – گروه ۱ ۴۶۰۳۴۹ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346034901 شنبه ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ مصطفی پیرمرادیان
روان شناسی زبان باتاکیدبرزبان فارسی  – گروه ۱ ۲۶۸۵۰۴ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899326850401 شنبه ۲۰:۰۰ ۲۲:۰۰ شهلا شیرانی
روش های اجرایی ساختمان – گروه ۱ ۴۴۰۰۳۳ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899344003301 شنبه ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ محمدعلی سبحانی فروشانی
ریاضی ۷  – گروه ۱ ۴۶۳۸۰۳ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346380301 شنبه ۱۷:۴۵ ۱۹:۴۵ سعید اخوان ورنوسفادرانی
ریاضی عمومی – گروه ۱ ۴۰۱۸۲۱ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899340182101 شنبه ۱۳:۱۵ ۱۵:۱۵ عبدالعلی روح الهی
ریاضی عمومی ۱  – گروه ۱ ۴۶۰۳۱۸ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346031801 شنبه ۱۳:۱۵ ۱۵:۱۵ سعید جهانگیری
ریاضی عمومی ۱  – گروه ۱ ۸۵۲۸۰۱ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899385280101 شنبه ۱۵:۳۰ ۱۷:۳۰ مژگان باقربوم
ریاضی عمومی ۲  – گروه ۱ ۴۶۰۳۱۹ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346031901 شنبه ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ طوبی جبروتیان
ریاضی عمومی ۲  – گروه ۱ ۸۵۲۸۰۲ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899385280201 شنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ سعید جهانگیری
ریاضی عمومی ۲  – گروه ۲ ۴۶۰۳۱۹ ۲ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346031902 شنبه ۱۷:۴۵ ۱۹:۴۵ مژگان باقربوم
ریاضی مهندسی – گروه ۱ ۴۶۰۳۲۱ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346032101 شنبه ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ سعید اخوان ورنوسفادرانی
ریاضی مهندسی – گروه ۲ ۴۶۰۳۲۱ ۲ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346032102 شنبه ۱۵:۳۰ ۱۷:۳۰ سعید اخوان ورنوسفادرانی
ریاضی مهندسی – گروه ۴ ۴۶۰۳۲۱ ۴ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346032104 شنبه ۱۵:۳۰ ۱۷:۳۰ سعید جهانگیری
ریزپردازنده۱ – گروه ۱ ۴۱۶۵۲۹ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899341652901 شنبه ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ مهدی نصری
ریزپردازنده۱ – گروه ۲ ۴۱۶۵۲۹ ۲ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899341652902 شنبه ۱۳:۱۵ ۱۵:۱۵ مهدی نصری
زبان خارجه – گروه ۲ ۴۰۰۳۴۲ ۲ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899340034202 شنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ مژده دهقان حسین آبادی
سازه های بتن آرمه ۲ – گروه ۱ ۴۴۰۰۲۲ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899344002201 شنبه ۱۷:۴۵ ۱۹:۴۵ فرهاد  ریاحی
سازه های فولادی ۱ – گروه ۱ ۴۴۰۰۲۴ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899344002401 شنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ نوید نعیمی
سوخت احتراق – گروه ۱ ۴۶۱۳۶۵ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346136501 شنبه ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ محمدرضا فریدزاده
سیستمهای کنترل خطی – گروه ۱ ۴۱۰۳۵۰ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899341035001 شنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ حامد خدادادی
طراحی سیستم های تبرید وسردخانه – گروه ۱ ۴۶۰۰۲۱ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346002101 شنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ محمدعلی فضیلتی
فیزیک ۱  – گروه ۱ ۴۶۱۳۵۹ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346135901 شنبه ۱۷:۴۵ ۱۹:۴۵ اعظم صادقی
کارآفرینی عمومی – گروه ۱ ۴۰۰۴۲۵ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899340042501 شنبه ۲۰:۰۰ ۲۲:۰۰ رسول نورمحمدی
مبانی GIS در مهندسی عمران – گروه ۱ ۴۴۰۰۵۰ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899344005001 شنبه ۱۳:۱۵ ۱۵:۱۵ زهرا زمانی
مبانی مهندسی برق ۱ – گروه ۱ ۴۶۰۳۲۳ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346032301 شنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ امراله جبارزارع
مبانی مهندسی برق ۲ – گروه ۱ ۴۶۰۳۲۴ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346032401 شنبه ۱۵:۳۰ ۱۷:۳۰ میلاد دولتشاهی
محاسبات عددی – گروه ۱ ۴۶۰۳۰۷ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346030701 شنبه ۱۷:۴۵ ۱۹:۴۵ سعید قبادی
محاسبات عددی – گروه ۲ ۴۶۰۳۰۷ ۲ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346030702 شنبه ۱۵:۳۰ ۱۷:۳۰ عبدالعلی روح الهی
مدارهای الکتریکی ۱  – گروه ۱ ۴۱۰۳۲۶ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899341032601 شنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ حسین عموتقی
مدارهای منطقی – گروه ۱ ۴۱۰۳۳۹ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899341033901 شنبه ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ سیدمحمد طباطبائی خوزانی
معادلات دیفرانسیل – گروه ۱ ۴۶۰۳۰۳ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346030301 شنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ سعید قبادی
معادلات دیفرانسیل – گروه ۲ ۴۶۰۳۰۳ ۲ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346030302 شنبه ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ سعید قبادی
مکانیک سیالات – گروه ۱ ۴۴۰۰۳۱ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899344003101 شنبه ۱۳:۱۵ ۱۵:۱۵ تقی مهندس
نقشه کشی صنعتی ۲  – گروه ۱ ۴۶۰۳۲۹ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346032901 شنبه ۱۵:۳۰ ۱۷:۳۰ علی صفائی
ادله اثبات دعوی – گروه ۱ ۲۰۹۲۵۳ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320925301 یکشنبه ۱۷:۴۵ ۱۹:۴۵ سجاد پاکدل نیا
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی – گروه ۱ ۲۶۸۵۱۶ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899326851601 یکشنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ شکوه شفائی
اصول فقه (۲) – گروه ۱ ۲۰۹۲۱۹ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320921901 یکشنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ عطاءالله رجالی
اندیشه اسلامی ۱  – گروه ۲ ۱۰۱۱۲۰ ۲ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899310112002 یکشنبه ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ مجتبی یاورفینی
اندیشه اسلامی ۲ نبوت وامامت  – گروه ۲ ۱۰۱۱۲۱ ۲ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899310112102 یکشنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ مهدی  قربانی سینی
اندیشه‌ها و وصایای حضرت امام(ره) – گروه ۲ ۴۰۰۵۲۹ ۲ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899340052902 یکشنبه ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ محسن راجی
اندیشه‌ها و وصایای حضرت امام(ره) – گروه ۳ ۴۰۰۵۲۹ ۳ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899340052903 یکشنبه ۰۹:۱۰ ۱۰:۱۰ محسن راجی
آسیب شناسی روانی ۱ – گروه ۱ ۲۰۷۱۳۱ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320713101 یکشنبه ۱۳:۱۵ ۱۵:۱۵ یوسف گرجی
آسیب شناسی روانی ۲ – گروه ۱ ۲۰۷۱۳۲ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320713201 یکشنبه ۱۵:۳۰ ۱۷:۳۰ یوسف گرجی
آشنایی با قرائت و روانخوانی قرآن کریم – گروه ۲ ۴۰۰۵۱۴ ۲ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899340051402 یکشنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ مصطفی قدیری
آشنایی با قرائت و روانخوانی قرآن کریم – گروه ۳ ۴۰۰۵۱۴ ۳ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899340051403 یکشنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ فاطمه نادعلی
آشنایی با قرائت و روانخوانی قرآن کریم – گروه ۴ ۴۰۰۵۱۴ ۴ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899340051404 یکشنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ مرضیه عبادی پور فرد
پیشگیری از جرم – گروه ۱ ۲۰۹۵۳۰ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320953001 یکشنبه ۲۰:۰۰ ۲۲:۰۰ امید دوست بین
تحلیل برنامه های درسی ابتدائی – گروه ۱ ۲۶۸۵۱۲ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899326851201 یکشنبه ۱۷:۴۵ ۱۹:۴۵ شکوه شفائی
تحلیل محتوای کتابهای درسی دوره ابتدایی ۱ – گروه ۱ ۲۶۸۵۱۳ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899326851301 یکشنبه ۱۳:۱۵ ۱۵:۱۵ شکوه شفائی
تحلیل محتوای کتابهای درسی دوره ابتدایی ۲ – گروه ۱ ۲۶۸۵۱۴ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899326851401 یکشنبه ۱۵:۳۰ ۱۷:۳۰ شکوه شفائی
تفسیرموضوعی قرآن  – گروه ۲ ۱۰۱۱۳۴ ۲ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899310113402 یکشنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ سیدهاشم سادات پور
جرم شناسی – گروه ۱ ۲۰۹۲۴۶ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320924601 یکشنبه ۱۷:۴۵ ۱۹:۴۵ امید دوست بین
حقوق اساسی (۲) – گروه ۱ ۲۰۹۵۱۷ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320951701 یکشنبه ۱۳:۱۵ ۱۵:۱۵ سهیر سعیدزاده
حقوق تطبیقی – گروه ۱ ۲۰۹۲۵۲ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320925201 یکشنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ حمید صرامی
حقوق جزای اختصاصی(۱) جرایم علیه اموال ومالکیت – گروه ۱ ۲۰۹۵۱۳ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320951301 یکشنبه ۱۵:۳۰ ۱۷:۳۰ محمدرضا نمازی زاده
حقوق جزای عمومی ۲ – گروه ۱ ۲۰۹۲۱۱ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320921101 یکشنبه ۱۵:۳۰ ۱۷:۳۰ حجت محمد حسینی حاجیور
حقوق سازمان های بین المللی – گروه ۱ ۲۰۹۲۱۵ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320921501 یکشنبه ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ احسان طاهری حاجی وند
حقوق مدنی(۴) الزامات خارج از قراردادها – گروه ۱ ۲۰۹۲۳۰ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320923001 یکشنبه ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ علی  ولیخانی
روانشناسی تحولی ۲ – گروه ۱ ۲۰۷۱۱۴ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320711401 یکشنبه ۱۵:۳۰ ۱۷:۳۰ حسین سمیعی
روانشناسی شخصیت – گروه ۱ ۲۰۷۱۱۷ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320711701 یکشنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ حسین سمیعی
روش تدریس تربیت بدنی – گروه ۱ ۲۶۸۵۰۹ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899326850901 یکشنبه ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ الله یار عرب مومنی
فلسفه علم روانشناسی – گروه ۱ ۲۰۷۱۲۰ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320712001 یکشنبه ۱۳:۱۵ ۱۵:۱۵ حسین سمیعی
فیزیک ۲  – گروه ۱ ۴۶۱۳۵۸ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346135801 یکشنبه ۲۰:۰۰ ۲۲:۰۰ جواد اشکبوس اصفهانی
فیزیک ۲  – گروه ۲ ۴۶۱۳۵۸ ۲ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899346135802 یکشنبه ۱۷:۴۵ ۱۹:۴۵ جواد اشکبوس اصفهانی
کار تحقیقی (۲) – گروه ۱ ۲۰۹۲۴۳ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320924301 یکشنبه ۲۰:۰۰ ۲۲:۰۰ راضیه  سبزه علی
متون روانشناسی به انگلیسی ۱ – گروه ۱ ۲۰۷۱۲۳ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320712301 یکشنبه ۱۷:۴۵ ۱۹:۴۵ محمدحسین تابش
متون روانشناسی به انگلیسی ۲ – گروه ۱ ۲۰۷۱۲۴ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320712401 یکشنبه ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ محمدحسین تابش
متون فقه (۳) حقوق عمومی وبین الملل – گروه ۱ ۲۰۹۵۱۸ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320951801 یکشنبه ۱۳:۱۵ ۱۵:۱۵ حامد رستمی نجف آبادی
متون فقه(۴) – گروه ۱ ۲۰۹۲۲۳ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899320922301 یکشنبه ۱۳:۱۵ ۱۵:۱۵ علی  مهدی فرد
مددکاری اجتماعی فردی ۱ – گروه ۱ ۲۵۹۴۷۶ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899325947601 یکشنبه ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ محمدرضا ایروانی
مددکاری اجتماعی گروهی ۱ – گروه ۱ ۲۵۹۴۹۱ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899325949101 یکشنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۱۵ کاظم قجاوند
مددکاری اجتماعی گروهی ۲ – گروه ۱ ۲۵۹۴۹۲ ۱ https://isf.iaukhsh.ac.ir/ch/t9899325949201 یکشنبه ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ کاظم قجاوند

همچنین ببینید

رزمایش کمک های مومنانه ، تهیه ۱۱۰ بسته معیشتی جهت خانواده های آسیب دیده از بیماری کرونا