قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / تقویم آموزشی / تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶

انتخاب واحد: سه شنبه ۹۶/۰۶/۱۴لغایت پنجشنبه ۹۶/۰۶/۱۶

ویکشنبه ۹۶/۰۶/۱۹ لغایت دوشنبه ۹۶/۰۶/۲۰(۵روز)

انتخاب واحد با تأخیر: سه شنبه ۹۶/۰۶/۲۱ لغایت پنجشنبه ۲۳/ ۹۶/۰۶

شروع کلاس‌ها: شنبه ۹۶/۰۶/۲۵

حذف و اضافه:دوشنبه۹۶/۰۷/۱۰لغایت پنجشنبه ۹۶/۰۷/۱۳(۴روز)

امتحانات میان ترم: شنبه ۹۶/۰۸/۱۳لغایت پنجشنبه ۹۶/۰۹/۱۶

پایان کلاس های عملی: پنجشنبه ۹۶/۰۹/۳۰

امتحانات دروس عملی: شنبه ۹۶/۱۰/۰۲لغایت پنجشنبه ۹۶/۱۰/۱۴

پایان کلاس ها: پنجشنبه۹۶/۱۰/۱۴

امتحانات پایان ترم: شنبه ۹۶/۱۰/۱۶لغایت یکشنبه۹۶/۱۱/۰۱