خانه / شماره تلفن های دانشگاه

شماره تلفن های دانشگاه

ریاست دانشگاه دکترمسعود کثیری
رئیس دفتر ریاست احمد هوازاده ۲- ۲۲۰۰
مدیر حراست اصغر محمدنژاد ۲۲۰۴
رئیس اداره گزینش ایرج آرمند ۲۳۹۱
مدیر روابط عمومی مهندس منصور نقدعلی ۲۲۰۶
کارشناس روابط عمومی مرتضی رامک ۲۲۳۳-۲۲۰۷
مسئول امورحقوقی علی اسدی ۲۲۷۲
مدیر فناوری اطلاعات مهندس جعفرعلیشاهی ۲۴۵۸
مسئول وب سایت مهندس حسنعلی روح اللهی ۲۴۵۲
مسئول ستاد شاهد مهندس محمد حسن عمادی ۲۲۴۰

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

معاون آموزشی دکتر شهرام قهرکی ۲۵۹۶
مسئول دفتر معاون زهره مختاری ۲۵۹۹
اداره کارگزینی هیأت علمی حسن شریفیانا- محمدرضا قاسمی ۲۲۵۴
مدیر آموزش مجتبی سلیمانی ۲۴۵۶
مدیر برنامه ریزی آموزشی و تحصیلات تکمیلی رسول نورمحمدی ۲۴۴۷
مسئول اداره برنامه ریزی درسی فاطمه سرخی ۲۲۹۹
مسئول اداره امتحانات و نمرات ابوطالب خیرخواهان ۲۲۲۲
کارشناس اداره امتحانات و نمرات محمد عسکری ۲۳۰۰
کارشناس ثبت نام و پذیرش دانشجویان الیاس شمس ۲۳۰۳
رئیس اداره خدمات آموزشی دانشکده مکانیک حجت اله فتاحی ۲۵۳۸
کارشناس خدمات آموزشی مکانیک سیامک گلبان ۲۵۴۱
رئیس اداره خدمات آموزشی دانشکده علوم انسانی محسن کمالی ۲۲۹۷
کارشناس خدمات آموزشی علوم انسانی رسول قربانی ۲۲۹۸
کارشناس خدمات آموزشی علوم انسانی سیدمحسن موسوی ۲۲۹۶
رئیس اداره خدمات آموزشی دانشکده فنی و مهندسی مرتضی حاج هاشمی ۲۴۶۱
کارشناس خدمات آموزشی دانشکده فنی و مهندسی مهدی حاج هاشمی ۲۳۶۲
کارشناس خدمات آموزشی و پژوهشی گروه عمران احمدرضا عسگری ۲۵۴۰

معاونت اداری و مالی

معاون اداری و مالی دکتر شهرام قهرکی
مسئول دفتر معاون زهره مختاری ۲۵۹۹
مدیر امور مالی محسن حاجیان ۲۲۴۱
مدیر امور اداری فرهاد ملک محمدی ۲۲۸۰
رئیس اداره حسابداری مهدی حیدری ۲۲۴۴
مسئول رسیدگی اسناد و صدور سند فریدون واصفیان ۲۲۴۷
کارشناس مالی مسعود معصومی ۲۲۱۵
حسابداری مالی،صدور چک،امور قراردادها وپیمانکاران وکمیسیون معاملات اباالفضل شریعتی ۲۲۳۰
مسئول حقوق و دستمزد حسن حاج حیدری ۲۴۱۸
حسابدار ، متصدی صدور اسناد دریافت و مسئول انبار ریالی و اموال هادی همتی ۲۲۲۴
مسئول امور قراردادها ناصر دادار ۲۲۳۷
امور بایگانی اداری مالی نادعلی علیرضایی ۲۴۹۱
مسئول اموال حسن حیدری ۲۲۴۰
رئیس صندوق رفاه دانشجویی قدرت اله حبیب زاده ۲۲۴۵
صندوق رفاه دانشجوئی نعمت اله حاجی علی اکبری ۲۲۴۹
علی حجاری زاده ۲۲۵۰
رئیس حسابداری دانشجویی مجتبی فروزان ۲۲۵۱
حسابداری دانشجویی محمدحسن شایان فر ۲۲۵۱
رئیس کارگزینی کارکنان حجت اله پور محمدی ۲۲۵۵
کارشناس کارگزینی کارکنان ابراهیم سلحشور ۲۲۳۵
دبیر کمیته بیمه و رفاه سعید جوانی ۲۲۵۶
رستوران زیتون عبد الرسول عمادی ۲۲۲۲
مسئول تدارکات ابراهیم بگدلی ۲۲۷۰
متصدی تدارکات مرتضی ابوطالبی ۲۲۷۱
امور نقلیه قنبرعلی فخاری ۲۴۷۰
مسئول دبیرخانه مرضیه کریمی ۲۲۶۰
دبیرخانه شهناز ربانی فر ۲۲۶۱
دبیرخانه سارا شیخی ۲۲۶۲
نامه رسان نوراله مومنی ۲۲۴۸
انبار عبدالرسول عمادی ۲۲۶۹
شرکت تعاونی مصرف کارکنان ۲۵۳۴
تاکسی تلفنی ۲۲۳۹
بانک ملی شعبه دانشگاه ۲۲۸۳

معاونت دانشجویی و فرهنگی

معاون دانشجویی و فرهنگی دکتر داود طغرایی ۲۵۹۷
مسئول دفتر معاونت زهره مختاری ۲۵۹۹
مدیر امور دانشجویی سید شهاب الدین عماد السادات ۲۵۷۱
کارشناس خدمات دانشجوئی دانشکده فنی و مهندسی یوسف معصومی ۲۴۱۱
کارشناس خدمات دانشجوئی دانشکده عمران محسن صادقیان ۲۴۹۵
کارشناس خدمات دانشجوئی دانشکده علوم انسانی نجفعلی حاج حیدری ۲۳۸۷
کارشناس خدمات دانشجوئی دانشکده مکانیک نوراله سعیدی ۲۵۶۰
رئیس اداره امور دانش آموختگان اصغر نیکبخت ۲۴۱۲
متصدی اموردانش آموختگان فرحناز قربانی ۲۴۱۳
کارشناس امور دانش آموختگان محبوبه جندقی ۲۴۱۵
مسئول سلف‌سرویس رسول علی اکبری ۲۴۱۴
آشپزخانه سلف سرویس ۲۲۸۶
ایاب و ذهاب دانشجویی روح اله پریشانی ۲۴۲۱
مسئول خوابگاه نجفعلی حاج حیدری- مفیدی – زروشان ۲۴۳۶
دفتر فرهنگی خوابگاه محمد زمانی ۲۴۴۵
بوفه خوابگاه ۲۴۴۸
کارشناس دفتر مشاوره و راهنمایی دانشجویی نوراله شیخ ۲۳۹۴
انتشارات ( آلاچیق ) ۲۲۲۷
پارکینگ ۲۴۱۹

دفتر فرهنگ اسلامی

رئیس دفتر فرهنگ اسلامی حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی ۲۲۰۳
کارشناس کانون قرآن و عترت برادران سیدمحسن موسوی‌زاده ۲۲۰۸
کارشناس دفتر فرهنگ اسلامی برادران مهدی مجیری ۲۴۵۰
کارشناس کانون قرآن و عترت خواهران اکرم مالکی ۲۲۰۹
مسئول ستاد اقامه نماز محمد زمانی ۲۲۳۶
کارشناس ستاد اقامه نماز مجتبی صرامی ۲۴۵۱
نوارخانه دفترفرهنگ اسلامی ۲۵۱۸
مسجد النبی ۲۵۸۴

معاونت پژوهش و فن آوری

معاون پژوهش و فن آوری دکتر سیدعلی افتخاری ۲۵۹۵
مسئول دفتر معاون زهره مختاری ۲۵۹۹
مدیر پژوهش مهندس مهرداد آقاجانی ۲۴۹۰
کارشناس امور پژوهشی داود نیک سرشت ، ابوالقاسم ابوطالبی ۲۳۹۹
کارشناس تحصیلات تکمیلی داود سمیعی فر ۲۴۵۷
رئیس اداره ارتباط با صنعت و جامعه سید امیر صدر صهری ۲۴۹۳
کارشناس ارتباط با صنعت و جامعه سید محمد حسن میردامادی ۲۴۹۲
مسئول کتابخانه محسن رمضانی ۲۴۵۹
کارشناسان کتابخانه و میزامانت حمیرا بنیانیان ، نوشین صرامی ۲۴۶۰
کارشناس امور کتابخانه ( مرجع ) زهرا جعفرپور ۲۴۶۲
رئیس اداره کارگاه ها و آزمایشگاه ها مهندس محمد علی جامی ۲۵۵۲
مسئول کارگاه‌هاو آزمایشگاه‌های برق مهندس مهدی رفیعی ۲۴۶۳

۲۴۶۴

آزمایشگاه مدار منطقی، کنترل مصطفی نقدعلی ۲۵۵۷

۲۴۷۶

آزمایشگاه ماشین (I) ، فشارقوی ، مبانی برق عبدالرسول عشقی ۲۲۳۸

۲۴۶۶

آزمایشگاه ماشین (II) ، فیزیولوژی و شیمی محسن گوهری ۲۵۵۸

۲۴۶۶

آزمایشگاه های الکترونیک و برق مهندس مهدی رفیعی ۲۴۷۳

۲۴۷۴

آبدارخانه مجتمع کارگاهی و آزمایشگاهی ۲۴۷۵
مسئول کارگاه ها و آزمایشگاه های مکانیک مهندس امیر رضا رادهوش ۲۴۸۰
کارگاه‌های عمران مهندس محمد علی جامی ۲۵۵۲
آزمایشگاه مقاومت مصالح و دینامیک، ارتعاشات و ترمودینامیک عبدالرضا شومالی ۲۴۸۲
آزمایشگاه سیالات و آزمایشگاه سیستم‌های اندازه‌گیری مکانیک حمید هارونی ۲۴۸۳
آزمایشگاه هیدرولیک و پنوماتیک و کارگاه عملیات حرارتی و کارگاه تکنولوژی و قالب مهندس امیر رضا رادهوش ۲۴۸۴
کارگاه ماشین ابزار، ریخته‌گری و مدلسازی مهندس امیررضا رادهوش- عبداله ترابی ۲۴۸۵
مجموعه کارگاه های مکانیک خودرو مجتبی اسماعیلی ۲۵۵۶
کارگاه ماشین‌های CNC مهندس امیررضا رادهوش ۲۴۸۶
کارگاه جوشکاری و ورقکاری محسن ربانی فر ۲۴۸۷

۲۴۸۸

کارگاه ساختمان و کارگاه تأسیسات
آزمایشگاه فیزیک I و II محمد رضا رضایی ۲۴۷۷
مدیر مرکز رشد واحدهای فناوری دکتر احمد کشاورزی ۲۵۹۱
کارشناس مرکز رشد مهندس علیمحمد حاجیان ۲۶۰۵

معاونت عمرانی

معاون عمرانی مهندس تقی مهندس ۲۵۳۰
کاردان دفتر فنی مهندس امرا عشقی ۲۵۳۱
کارشناس دفتر فنی ( برق ) مهندس کریم ماندگاری ۲۵۳۲
پیمانکار سرویس و نگهداری تأسیسات دانشگاه ۲۵۳۵
متصدی امور فنی حسینعلی شومالی ۲۵۳۴
پمپاژخانه حسن حاج کرمی ۲۲۸۷

اداره کل برنامه ریزی و امور اقتصاد دانش بنیان

کارشناس برنامه ریزی و امور اقتصاد دانش بنیان سید محسن سجادی ۲۲۹۱
کارشناس دفتر توانمندسازی و آموزش های آزاد حسین رحیمی ۲۲۹۲

دانشکده مکانیک

ریاست دانشکده دکتر فرشید آقاداوودی ۲۳۴۰
معاون دانشکده دکتر مختاریان ۲۳۲۲
مدیر گروه مکانیک دکترحیدری ۲۵۶۹
مدیرگروه تحصیلات تکمیلی مهندسی مکانیک دکترهاشمیان ۲۵۲۴
اعضاء هیأت علمی دانشکده

اعضاء هیأت علمی دانشکده

دکتر لوح موسوی، مهندس نیک نژادی، دکتر مدنی ۲۳۲۳
دکتر هراتیان، مهندس نعمت الهی ۲۳۳۲
دکترکوهی ، مهندس تاجی ۲۳۲۶
مهندس محمدی، مهندس شایان ۲۳۲۷
خانم دکتر فرهت نیا ، دکتر رسولی ۲۳۳۰
دکتر منوچهری‌فر ، دکتر کریمیان ۲۳۲۸
دکتر کلاهدوز ۲۳۳۱
دکتر عابدین زاده ۲۳۰۵
دکتر عجبی نایینی، دکتر خطیب ، دکتر پیرمرادیان ۲۳۲۱
دکترکشاورزی ۲۳۰۹
دکتر فضیلتی ۲۴۳۲
مهندس جباری ۲۳۲۰
دکتر میرمحمد صادقی ، مهندس سهیلی ۲۳۱۹
دکتر فرید زاده ۲۳۳۹
دکتر عظیمیان ۲۲۳۲
دفتر تشکیل کلاس‌ها ی دانشکده رحمان فتحی ۲۵۷۰
کارشناس سایت و کافی نت دانشکده علیرضا عطوفی – منصور رفیعی ۲۵۱۰

۲۵۱۴

     
انتشارات دانشکده ۲۵۲۵
آبدارخانه دانشکده ۲۲۶۵

دانشکده عمران

مدیر گروه عمران دکتر رئیسی ۲۵۶۴
اعضاء هیأت علمی دانشکده

اعضاء هیأت علمی دانشکده

دکتر آقایی ۲۵۲۱
دکتر جابر زاده ۲۵۲۲
مهندس عباس زاده ۲۵۲۳
دکتر طلایی طبا ۲۳۴۶
دکتر ریاحی ، مهندس شیخ بهایی ۲۵۲۷
     
     
دفتر تشکیل کلاس های دانشکده علیرضا ارفع الرفیعی ۲۴۰۸
کارشناس سایت دانشکده علیرضا ارفع الرفیعی ۲۲۹۵
آبدارخانه دانشکده ۲۲۶۴

دانشکده فنی‌ومهندسی

ریاست دانشکده جواد اشکبوس ۲۳۱۸
اداره پژوهش دانشکده دکتر دولتشاهی ۲۳۰۶
مدیر گروه کامپیوتر مهندس بیک ۲۳۴۵
مدیرگروه ریاضی و آمار اقتصادی و اجتماعی دکتر قبادی ۲۳۷۵
مدیر گروه کارشناسی برق دکتر نصری ۲۳۹۶
مدیر گروه تحصیلات تکمیلی برق دکتر ارشادی ۲۳۴۴
مدیر گروه مهندسی پزشکی خانم مهندس محرری ۲۳۵۸
مدیر گروه فیزیک جواد اشکبوس ۲۳۱۸
اعضاء هیأت علمی دانشکده

اعضاء هیأت علمی دانشکده

دکتر سلطانی ۲۳۶۸
دکتر پورآباده ۲۳۴۳
دکتر طباطبائی، مهندس عموتقی ، مهندس خدادادی ۲۳۳۵
مهندس جبارزارع ۲۳۶۱
مهندس صلواتی ، جهانگیری ۲۳۴۸
دکتر شجاعیان ۲۳۵۲
مهندس اسلامی ۲۳۵۳
حکیم ، الهیاری ، فرجی ۲۳۵۵
خانم مهندس دیاریان، خانم مهندس لطفی،خانم دکترصادقی ۲۴۰۷
دکتر اکبری ۲۳۴۷
خانم دکتر جبروتیان ، مهیاری نیا ۲۳۵۷
دکتر اخوان ، روح الهی ۲۳۵۹
مهندس عموهادی،مهندس بهاری زاده،دکترتوکلی ۲۳۵۱
دکتر مرادی ۲۳۱۶
مهندس رضائیان ۲۳۶۳
دکتر رضایی ۲۳۹۷
خانم مهندس نصری ۲۳۵۶
منتظری ۲۳۶۰
خانم دکتر باقربوم ، خانم دکتر شریف دوست ۲۳۹۵
باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دکتر آقاداودی ۲۳۵۰
دفتر تشکیل کلاس های دانشکده علی زمانی ۲۳۰۸
کارشناس سایت دانشکده محمدرضا ابراهیمیان، مهدی نیکبخت ۲۳۵۴
انجمن علمی برق ۲۳۹۲
انتشارات دانشکده ۲۴۴۹
آبدارخانه دانشکده ۲۲۶۶

دانشکده علوم‌انسانی

ریاست دانشکده خلیل ملک احمدی ۲۳۶۶
مدیر گروه اقتصاد دکتر رجبی ۲۳۸۲
مدیر گروه روانشناسی دکتر گرجی ۲۳۶۹
مدیر گروه مشاوره دکترمهدی تبریزی ۲۳۷۷
مدیر گروه مددکاری اجتماعی خانم دکتر امین جعفری ۲۳۸۸
مدیرگروه دروس معارف دکتر جعفری ۲۳۸۱
مدیرگروه دروس عمومی ملک احمدی ۲۳۷۰
اعضاء هیأت علمی دانشکده کلوانی ، شیرانی ۲۳۷۴
دلائلی ۲۳۸۱
خانم دکتر حافظی ، خانم صدری ۲۳۸۳
خانم وطن خواه، خانم بهادرانی ۲۳۷۹
دکتر قهرکی ، دکتر خلیفه سلطانی ، تابش ، احمدی مهر ، جمشیدی ۲۳۷۲
دکتر هادیان ، دکتر مسائلی ۲۳۶۷
خانم دکترکرباسی، خانم دکتر جواد زاده، خانم دکتر سدرپوشان ۲۳۸۴
خانم دانشور حسینی ۲۳۷۶
خانم نامداپور ۲۳۷۸
خانم دکتر نیک نژادی، خانم دکتر رضایی ۲۳۸۵
دکتر خوروش، دکتر ایروانی، دکتر قجاوند ۲۲۱۰
دکتر گلناری ، دکتردیاریان ، موسوی ۲۳۷۸
دکتر فقیه ایمانی ۲۳۸۹
دفتر تشکیل کلاس‌های دانشکده بهنام طهرانی ۲۳۰۷
کارشناس سایت دانشکده حسین پیرهاجی ۲۵۱۵
انتشارات دانشکده ۲۲۸۲
آبدارخانه دانشکده ۲۲۶۷

تربیت بدنی

مسئول تربیت‌بدنی حسین شیرازی ۲۴۲۳

۲۴۲۴

سالن پوریای ولی ۲۴۳۹
سالن تختی ۲۴۳۰
دفتر استادان تربیت‌بدنی ( خواهران ) خانم سلطانی ۲۴۲۸
دفتر استادان تربیت‌بدنی ( برادران ) عرب مؤمنی ۲۴۲۶
آبدارخانه (مجموعه ورزشی) ۲۲۶۸

تشکل ها و مراکز فرهنگی دانشگاه

مجمع اسلامی اساتید ۲۵۹۶
بسیج اساتید ۲۵۲۸
بسیج شهید مفتح کارکنان ۲۴۴۷
تشکل اسلامی دانشجو ۲۲۲۰
جامعه اسلامی دانشجویان ۲۴۰۶
دفتر حوزه بسیج دانشجویی ۲۲۱۶
پایگاه شهید همت خوابگاه(برادران) ۲۲۱۸
پایگاه شهید آوینی ( برادران) ۲۲۱۷
پایگاه المهدی (بسیج دانشجویی خواهران) ۲۲۱۹
دفتر سالن اجتماعات شهید آوینی ۲۴۸۹

حفاظت فیزیکی و انتظامات

مسئول حفاظت فیزیکی   ۲۵۷۲
متصدی امور دفتری و بایگانی محرمانه مجتبی لطفی ۲۲۰۵
حفاظت فیزیکی درب ورودی دانشگاه ۲۵۷۳

۲۵۷۴

حفاظت فیزیکی ساختمان اداری کتابخانه ۲۵۷۵
حفاظت فیزیکی درب ورودی دانشگاه (خواهران) ۲۵۷۶
حفاظت فیزیکی دانشکده مکانیک حسن کریمیان ۲۵۷۲
حفاظت فیزیکی دانشکده فنی و مهندسی( آقایان) ۲۲۸۱
حفاظت فیزیکی دانشکده فنی و مهندسی(خواهران ) ۲۲۹۳
حفاظت فیزیکی دانشکده علوم انسانی (برادران) ۲۲۷۶
حفاظت فیزیکی دانشکده علوم انسانی(خواهران) ۲۲۷۷

معاونت سما

معاون سما دکتر حامد عجبی نایینی ۲۵۴۶
همکاران محترم می توانند پس از گرفتن داخلی ۲۵۵۳ جهت ارتباط با بخشهای زیر اقدام نمائید.
مسئول دفتر معاون سما و دبیرخانه عباس محمدی ۱۰۱
رئیس دانشکده و عضو هیات علمی مهندس مؤمنی ۱۰۲
دورنگار(فاکس) ۱۱۷
مسئول حراست محسن کریم زاده ۱۴۴
مدیر امور دانشجویی ابوالفضل صالحی ۱۴۶
معاون آموزشی و پژوهشی مهدی اسماعیلی ۱۲۵
معاون پشتیبانی مرتضی صابر علیان ۱۲۰
مسئول امور مالی حوزه معاونت و مدارس مهدی عابدی ۱۲۱
مسئول امور مالی دانشکده مسلم رجبی ۱۲۲
مدیر امور فرهنگی و ستاد شاهد عباسعلی محمدی دهنوی ۱۲۴
مسئول امور دانش آموختگان زهره عموچی ۱۴۷
مسئول کتابخانه و تشکیل کلاس ها سید نوراله ابطحی ۱۱۸
مسئول انتظامات محمدعلی جعفری پور ۱۳۰ و ۱۳۱
مسئول امور عمومی لطف ا… سلطانی ۱۲۶
مدیر آموزش مهندس مسیبی ۱۳۳
کارشناس آموزش خانم مهندس کیخائی ۱۳۴
مدیر گروه کامپیوتر خانم مهندس جعفری ۱۳۵
عضو هیأت علمی خانم محمودی ۱۳۶
مدیر گروه برق مهندس قاسمی ۱۳۷
مدیر گروه مکانیک مهندس سپهری ۱۳۸
مسئول امور شهریه ، روابط عمومی و سلف حمیدرضا رحمتی ۱۴۰
مسئول صندوق رفاه بهزاد دیهول ۱۴۱
مدیر پژوهش ، مسئول کارگاههای برق و ارتباط با صنعت مهندس ملکی ۱۴۲
مسئول فناوری اطلاعات ، ارتباطات و سایت ها روح ا… نوروزی ۱۴۳
مسئول کارگاههای مکانیک مهندس سپهریان ۱۵۱
دفتر مشاوره ۱۴۵
سلف و بوفه دانشجویی ۱۵۷
آبدارخانه ۱۲۳