تماس با دانشگاه : 14-33660011-031    فاکس : 33660088-031
۷:۵۹ سه شنبه ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
Language : FA |
خانه / تکمیل فرم چک لیست امتحانات تابستان ۴۰۰-۹۹

تکمیل فرم چک لیست امتحانات تابستان ۴۰۰-۹۹

استاد گرامی : قبل از تکمیل فرم نکات ذیل می بایست توسط جنابعالی برای سوالات هر درس چک شده باشد

۱- پیکربندی

 • در قسمت توصیفات، نوع امتحان (تستی، تشریحی و یا ترکیبی)، مدت زمان آزمون، تعداد سوالات و نحوه چیدمان (به ترتیب یا آزاد) بیان شده و گزینه نمایش توضیح در صفحه درس فعال شده است.
 • در بخش زمانبندی، تاریخ و ساعت باز شدن آزمون منطبق بر ابلاغیه امتحانات تنظیم شده است. ساعت بسته شدن آزمون مطابق با  زمان آزمون است 
 • تعداد دفعات مجاز ورود یک بار درج شده است.
 • در قسمت چیدمان پیکربندی، نحوه حرکت در آزمون “به ترتیب” یا “آزاد” بر اساس توصیف آزمون تعیین شده است.
 • در بخش تنظیمات عمومی ماژول، گزینه “نمایش در صفحه درس” انتخاب شده است.

۲- طراحی سوالات

 • تعداد سوالات در بانک سوال برای آزمون تستی حداقل دو برابر و برای آزمون تشریحی حداقل یک و نیم برابر تعداد سوالات آزمون است.
 • در طراحی سوالات تستی گزینه به هم ریختن ترتیب گزینه ها فعال شده و نامگذاری گزینه‌ها به صورت بدون نامگذاری انتخاب شده است.
 • متن سوالات از لحاظ نگارشی(غلط های تایپی، راست چین و چپ چین، هم فونت، هم اندازه و هم قلم بودن سوالات، عدم وجود گزینه ­های تکراری، عدم وجود مواردی مانند الف، ب و … در سوالات تستی)  چک شده است.
 • در سوالات تشریحی، چنانچه بارگزاری فایل مورد انتظار است، در قسمت Response Options، قالب پاسخ به ویرایشگر HTML با انتخاب کننده فایل تعیین شده، در قسمت Require text ، گزینه Text input is optional  فعال شده، تعداد یک فایل مجاز با پسوند آرشیو، اسناد و تصویری تعیین شده و در بخش Require attachment، گزینه Attachments are optional انتخاب شده است. 

۳- ویرایش محتوای آزمون

 • گزینه به هم ریختن ترتیب سوالات فعال شده است .

۴- شرکت در پیش نمایش آزمون

 • با چندین بار  شرکت در پیش نمایش آزمون، آزمون مورد بررسی نهایی قرار گرفته است. 

 • لطفاً یک مقدار بین ۳۰ و ۹۰ را وارد نمایید .
 • چک لیست مربوط به پیکربندی ، طراحی سولات ، ویرایش محتوای آزمون و پیش نمایش آزمون

 • ۱- پیکربندی
  • در قسمت توصیفات، نوع امتحان (تستی، تشریحی و یا ترکیبی)، مدت زمان آزمون، تعداد سوالات و نحوه چیدمان (به ترتیب یا آزاد) بیان شده و گزینه نمایش توضیح در صفحه درس فعال شده است.
  • در بخش زمانبندی، تاریخ و ساعت باز شدن آزمون منطبق بر ابلاغیه امتحانات تنظیم شده است. ساعت بسته شدن آزمون با در نظر گرفتن زمان آزمون تنظیم گردیده است.
  • تعداد دفعات مجاز ورود یک بار درج شده است.
  • در قسمت چیدمان پیکربندی، نحوه حرکت در آزمون "به ترتیب" یا "آزاد" بر اساس توصیف آزمون تعیین شده است.
  • در بخش تنظیمات عمومی ماژول، گزینه "نمایش در صفحه درس" انتخاب شده است.
 • ۲- طراحی سوالات
  • تعداد سوالات در بانک سوال برای آزمون تستی حداقل دو برابر و برای آزمون تشریحی حداقل یک و نیم برابر تعداد سوالات آزمون است.
  • در طراحی سوالات تستی گزینه به هم ریختن ترتیب گزینه ها فعال شده و نامگذاری گزینه‌ها به صورت بدون نامگذاری انتخاب شده است.
  • متن سوالات از لحاظ نگارشی(غلط های تایپی، راست چین و چپ چین، هم فونت، هم اندازه و هم قلم بودن سوالات، عدم وجود گزینه ­های تکراری، عدم وجود مواردی مانند الف، ب و ... در سوالات تستی)  چک شده است.
  • در سوالات تشریحی، چنانچه بارگزاری فایل مورد انتظار است، در قسمت Response Options، قالب پاسخ به ویرایشگر HTML با انتخاب کننده فایل تعیین شده، در قسمت Require text ، گزینه Text input is optional  فعال شده، تعداد یک فایل مجاز با پسوند آرشیو، اسناد و تصویری تعیین شده و در بخش Require attachment، گزینه Attachments are optional انتخاب شده است. 
۳- ویرایش محتوای آزمون
 • گزینه به هم ریختن ترتیب سوالات فعال شده است .
 • ۴- شرکت در پیش نمایش آزمون
  • با چندین بار  شرکت در پیش نمایش آزمون، آزمون مورد بررسی نهایی قرار گرفته است.