خانه / لیست کانالهای تلگرامی دانشگاه

لیست کانالهای تلگرامی دانشگاه

کانالهای تلگرامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
کانال تلگرامی روابط عمومی https://telegram.me/priaukhsh
نشانی سایت ثبت نام وکانال تلگرامی دفتر آموزش های تخصصی و کاربردی – کوتاه مدت دانشگاه
کانال تلگرامی حوزه معاونت پژوهش و فناوری https://telegram.me/

iaukhshrvp

کانال تلگرامی معاونت دانشجوئی ، فرهنگی و اجتماعی https://telegram.me/

farhangikhomeinishahr

 

کانال دفتر فرهنگ اسلامی

 

https://telegram.me/

daftarfarhang

کانال اداره آموزش https://telegram.me/

amoozeshiaukhsh

کانال دانشکده فنی و مهندسی
https://telegram.me/

iaukhsh_bio_elec

کانال گروه کارشناسی حقوق https://telegram.me/

bachelorlawdepartmentiaukhsh 

کانال گروه کارشناسی ارشد حقوق https://telegram.me/

masterlawdepartmentiaukhsh