نرم افزار جاجمع تحت وب بهسا
خانه / لیست کانالهای تلگرامی دانشگاه

لیست کانالهای تلگرامی دانشگاه

کانالهای تلگرامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
کانال تلگرامی روابط عمومی https://telegram.me/priaukhsh
نشانی سایت ثبت نام وکانال تلگرامی دفتر آموزش های تخصصی و کاربردی – کوتاه مدت دانشگاه
کانال تلگرامی حوزه معاونت پژوهش و فناوری https://telegram.me/iaukhshrvp
کانال تلگرامی معاونت دانشجوئی ، فرهنگی و اجتماعی https://telegram.me/farhangikhomeinishahr
 

کانال دفتر فرهنگ اسلامی

 

https://telegram.me/daftarfarhang
کانال اداره آموزش https://telegram.me/amoozeshiaukhsh
کانال دانشکده فنی و مهندسی
https://telegram.me/iaukhsh_bio_elec