قالب وردپرس بیتستان پرنده فناوری
خانه / برنامه حضور رؤسا، معاونین و مدیران گروه در دفتر کار مجازی دانشکده ها

برنامه حضور رؤسا، معاونین و مدیران گروه در دفتر کار مجازی دانشکده ها

در راستای پاسخگویی به کلیه درخواست های دانشجویی زمانبندی و لینک دفاتر مجازی مدیران و  مسئولین دانشگاه به شرح زیر اعلام می گردد.

 

✳️✳️برنامه حضور رؤسا، معاونین و مدیران گروه در دفتر کار مجازی دانشکده مکانیک ، عمران و معماری

 

ردیف نام و نام خانوادگی سمت روز و ساعت حضور در دفتر کار مجازی لینک دفتر کار مجازی
۱ دکترفرشید  آقاداودی ریاست دانشکده مکانیک ، عمران و معماری – مسئول گروه های کاردانی ساخت وتولید، نقشه کشی و سنگ دوشنبه : ۱۳:۰۰-۱۱:۳۰ و چهارشنبه : ۱۳:۰۰-۱۱:۳۰ isf.iaukhsh.ac.ir/ch/d1
۲ دکتر محمد  هاشمیان معاون آموزشی دانشکده مکانیک ،عمران و معماری – مسئول گروه تحصیلات تکمیلی مکانیک- کارشناسی ناپیوسته ساخت و تولید دوشنبه :  ۰۹:۳۰-۰۸:۰۰ و پنج شنبه : ۱۲:۰۰-۱۰:۳۰ isf.iaukhsh.ac.ir/ch/d2
۳ دکتر مجید جباری مدیر گروه مکانیک(کارشناسی پیوسته) دوشنبه : ۱۰:۳۰–۰۹:۰۰ و پنج شنبه : ۱۰:۳۰–۰۹:۰۰ isf.iaukhsh.ac.ir/ch/d3
۴ دکتر علی  مختاریان مدیر گروه تاسیسات، نفت، مکانیک خودرو یکشنبه : ۱۳:۰۰- ۱۱:۳۰ و پنج شنبه ۱۳:۰۰-۱۱:۳۰ isf.iaukhsh.ac.ir/ch/d4
۵ دکتر مجید  ریاحی مدیر گروه عمران دوشنبه : ۱۱:۰۰-۰۹:۳۰ و پنج شنبه ۱۲:۰۰-۱۰:۳۰ isf.iaukhsh.ac.ir/ch/d5
۶ دکتر محمد  شیخ بهایی مدیر گروه معماری دوشنبه : ۱۱:۳۰-۱۰:۰۰ isf.iaukhsh.ac.ir/ch/d6
۷ دکتر یاسین آقایی مسئول امور پژوهشی دانشکده مکانیک، عمران و معماری دوشنبه : ۱۱:۰۰-۰۹:۳۰ و سه شنبه : ۱۱:۰۰- ۰۹:۳۰  isf.iaukhsh.ac.ir/ch/d7

✳️✳️ برنامه حضور رؤسا، معاونین و مدیران گروه در دفاتر کار مجازی دانشکده فنی و مهندسی 

ردیف نام و نام خانوادگی سمت روز و ساعت حضور در دفتر کار مجازی لینک دفتر کار مجازی
۱ مهندس جواد اشکبوس اصفهانی رییس دانشکده فنی مهندسی ، مسئول گروه فیزیک یکشنبه : ۱۰:۳۰- ۰۹:۰۰ و دوشنبه:  ۱۶:۳۰-۱۵:۰۰ isf.iaukhsh.ac.ir/ch/d8
۲ دکتر حامد خدادادی معاون آموزشی دانشکده فنی مهندسی

مسئول گروه تحصیلات تکمیلی مهندسی برق و  امور پژوهشی دانشکده

دوشنبه : ۱۶:۳۰-۱۵:۰۰ و سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۴:۳۰ isf.iaukhsh.ac.ir/ch/d9
۳ دکتر  سید ایمان موسویان مدیر گروه مهندسی پزشکی چهارشنبه  : ۰۹:۳۰-۰۸:۰۰ و پنج شنبه : ۱۶:۳۰-۱۵:۰۰ isf.iaukhsh.ac.ir/ch/d10
۴ مهندس حسین  عموتقی مدیر گروه مهندسی برق یکشنبه : ۱۰:۳۰- ۰۹:۰۰ و دوشنبه:  ۱۵:۰۰-۱۳:۳۰ isf.iaukhsh.ac.ir/ch/d11
۵ مهندس پژمان  اسلامی مدیر گروه کامپیوتر دوشنبه : ۱۶:۳۰-۱۵:۰۰ و پنج شنبه : ۱۲:۳۰-۱۱:۰۰ isf.iaukhsh.ac.ir/ch/d12
۶ دکتر  سعید جهانگیری  مدیر گروه ریاضی و ارشد آمار و صنایع یکشنبه ۱۲:۰۰-۱۰:۳۰ و پنج شنبه ۱۰:۳۰-۰۹:۰۰ isf.iaukhsh.ac.ir/ch/d13

✳️✳️ برنامه حضور رؤسا، معاونین و مدیران گروه در دفاتر کار مجازی دانشکده حقوق و اقتصاد

 

ردیف نام و نام خانوادگی سمت روز و ساعت حضور در دفتر کار مجازی لینک دفتر کار مجازی
۱ خانم دکتر حافظی رییس دانشکده حقوق و اقتصاد  و مدیر گروه تحصیلات تکمیلی اقتصاد دوشنبه : ۰۹:۳۰-۰۸:۰۰ و چهارشنبه : ۰۹:۳۰-۰۸:۰۰ isf.iaukhsh.ac.ir/ch/d14
۲ دکتر محمد جواد عبدالهی مدیر گروه حقوق یکشنبه : ۱۱:۰۰-۰۹:۳۰ و چهارشنبه ۱۴:۳۰-۱۳:۰۰ isf.iaukhsh.ac.ir/ch/d15
۳ دکتر ساعد شیرانی مدیر گروه حسابداری، آموزش ابتدایی و کارشناسی اقتصاد یکشنبه : ۱۴:۳۰-۱۳:۰۰ و چهارشنبه ۱۴:۳۰-۱۳:۰۰ isf.iaukhsh.ac.ir/ch/d16

✳️✳️ برنامه حضور رؤسا، معاونین و مدیران گروه در دفاتر کار مجازی دانشکده روانشناسی ، مشاوره و مددکاری اجتماعی 

 

ردیف نام و نام خانوادگی سمت روز و ساعت حضور در دفتر کار مجازی لینک دفتر کار مجازی
۱ دکتر سعید فقیه ایمانی مسئول دانشکده روانشناسی ، مشاوره و مددکاری اجتماعی سه شنبه :  ۱۲:۰۰-۱۰:۳۰ و پنج شنبه : ۱۲:۰۰- ۱۰:۳۰ isf.iaukhsh.ac.ir/ch/d17
۲ خانم دکتر امین جعفری مدیرگروه مددکاری یکشنبه : ۱۲:۰۰-۱۰:۳۰ و دوشنبه : ۱۲:۰۰- ۱۰:۳۰ isf.iaukhsh.ac.ir/ch/d18
۳ دکتر مجتبی جعفری مدیر گروه معارف یکشنبه : ۱۰:۳۰- ۰۹:۰۰ و سه شنبه ۱۰:۳۰-۰۹:۰۰ isf.iaukhsh.ac.ir/ch/d19
۴ دکتر یوسف گرجی مدیرگروه روانشناسی یکشنبه : ۱۲:۰۰-۱۰:۰۰ و دوشنبه : ۱۷:۰۰- ۱۵:۰۰ isf.iaukhsh.ac.ir/ch/d20
۵ آقای نوراله شیخ مسئول امورپژوهشی دانشکده روانشناسی ، مشاوره و مددکاری اجتماعی سه شنبه ۱۷:۰۰-۱۵:۰۰ و پنج شنبه : ۱۷:۰۰-۱۵:۰۰ isf.iaukhsh.ac.ir/ch/d21